Parlementaire vraag - E-004276/2021Parlementaire vraag
E-004276/2021

EU-gegevens over de teruggooi van makreelhaaien in het kader van de Internationale Commissie voor de instandhouding van Atlantische tonijnen (Iccat)

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord  E-004276/2021
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Anja Hazekamp (The Left), Caroline Roose (Verts/ALE), Rosa D'Amato (Verts/ALE), Manuela Ripa (Verts/ALE), Tilly Metz (Verts/ALE), Karen Melchior (Renew), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Claude Gruffat (Verts/ALE), Pascal Durand (Renew), Grace O'Sullivan (Verts/ALE), Aurore Lalucq (S&D), Predrag Fred Matić (S&D), Róża Thun und Hohenstein (PPE), Michal Wiezik (PPE), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Malin Björk (The Left), Manuel Bompard (The Left), Yannick Jadot (Verts/ALE)

Begin juli werd tijdens een tussentijdse bijeenkomst van de Iccat gediscussieerd over aanvullende maatregelen voor de instandhouding van de makreekhaai. Tijdens deze bijeenkomst sprak de EU zich uit tegen een volledig verbod op het aan boord houden van de soort, hoewel wetenschappers van de Iccat een dergelijk verbod aanraden.

Uit door de EU overgelegde gegevens over de vangst van makreelhaaien bleek dat de Spaanse en Portugese vangsten ver boven duurzame grenzen aan het stijgen zijn en dat hierin geen verplichte data over de teruggooi van levende of dode exemplaren waren opgenomen. Het blijft zeer moeilijk vast te stellen hoeveel Noord-Atlantische makreelhaaien sterven ten gevolge van de visserijactiviteiten van de EU.

Bovendien overschreden de vangsten in 2020 ruimschoots de vangstbeperking van 350 ton die is vastgesteld aan de hand van het oordeel van de EU over de afwezigheid van nadelige effecten uit hoofde van de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (Cites).

Ondersteuner[1]

Laatst bijgewerkt op: 27 september 2021
Juridische mededeling - Privacybeleid