Pytanie poselskie - E-004276/2021Pytanie poselskie
E-004276/2021

Dane UE dotyczące odrzutów rekina ostronosego w ramach Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT)

Pytanie wymagające odpowiedzi na piśmie  E-004276/2021
do Komisji
Art. 138 Regulaminu
Anja Hazekamp (The Left), Caroline Roose (Verts/ALE), Rosa D'Amato (Verts/ALE), Manuela Ripa (Verts/ALE), Tilly Metz (Verts/ALE), Karen Melchior (Renew), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Claude Gruffat (Verts/ALE), Pascal Durand (Renew), Grace O'Sullivan (Verts/ALE), Aurore Lalucq (S&D), Predrag Fred Matić (S&D), Róża Thun und Hohenstein (PPE), Michal Wiezik (PPE), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Malin Björk (The Left), Manuel Bompard (The Left), Yannick Jadot (Verts/ALE)

Na początku lipca na posiedzeniu międzysesyjnym ICCAT omówiono dodatkowe środki ochronne dotyczące rekina ostronosego. UE sprzeciwiła się wtedy całkowitemu zakazowi zatrzymywania dla tego gatunku, mimo zaleceń naukowców ICCAT.

Przedłożone przez UE dane dotyczące połowów rekina ostronosego pokazują, że w przypadku Hiszpanii i Portugalii znacznie przekraczają one zrównoważone limity. Nie przedstawiono też obowiązkowych informacji o żywych lub martwych odrzutach. W dalszym ciągu bardzo trudno określić łączną śmiertelność rekinów ostronosych w północnym Atlantyku w wyniku działalności połowowej UE.

Ponadto w 2020 r. połowy znacznie przekroczyły limit 350 ton ustalony w unijnym orzeczeniu o nieszkodliwości w ramach Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES).

Popierający[1]

Ostatnia aktualizacja: 27 września 2021
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności