• EN - English
  • RO - română
Întrebare parlamentară - E-004377/2021(ASW)Întrebare parlamentară
E-004377/2021(ASW)

Răspuns dat de dl Sinkevičius în numele Comisiei Europene

Comisia urmărește îndeaproape această procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor[1]. În urma avizului motivat trimis în iulie 2020, România și-a asumat o serie de angajamente: să se asigure că sistemul de urmărire a lemnului este pe deplin operațional și să finalizeze revizuirea legislației privind sancțiunile silvice, să modifice legislația relevantă pentru a evalua impactul asupra mediului al planurilor de gestionare a pădurilor și să le revizuiască pe cele deja adoptate pentru a le alinia la legislația UE și să finalizeze procesul inițiat de asigurare a accesului publicului la informațiile despre mediu în ceea ce privește planurile de gestionare a pădurilor. În pofida unor progrese, România nu și-a îndeplinit toate angajamentele de mai sus. În plus, România trebuie să remedieze daunele aduse habitatelor forestiere protejate sau habitatelor speciilor forestiere protejate din siturile Natura 2000.

UE nu are competența de a cerceta sau de a urmări penal infracțiunile, cum ar fi asasinatele în statele membre. Este responsabilitatea autorităților române să își intensifice eforturile de combatere a exploatării forestiere ilegale și de protejare a apărătorilor mediului. Punerea în aplicare a legislației UE rămâne principala provocare, România numărându-se printre țările cu cel mai mare număr de încălcări ale legislației de mediu, inclusiv în ceea ce privește aspectele legate de natură[2].

În conformitate cu Strategia UE în domeniul biodiversității pentru 2030, Comisia va elabora, până la sfârșitul anului 2021, orientări pentru desemnarea zonelor protejate[3]. Proiectul de orientări clarifică faptul că ar trebui aplicată o protecție strictă în pădurile primare și seculare, precum și în alte zone care adăpostesc caracteristici naturale care se pot dezvolta prin procese naturale. De asemenea, clarifică faptul că exploatarea forestieră poate avea loc în zone strict protejate numai dacă este compatibilă cu obiectivele de conservare[4].

Ultima actualizare: 22 noiembrie 2021
Aviz juridic - Politica de confidențialitate