Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-004413/2021(ASW)Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-004413/2021(ASW)

  Απάντηση του κ. Sinkevičius εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

  Η ΕΕ παραμένει προσηλωμένη στην προστασία όλων των κητοειδών, όπως οι φάλαινες και τα δελφίνια. Εντός της ΕΕ, η σύλληψη ή η θανάτωση κητοειδών απαγορεύεται βάσει της οδηγίας για τους οικοτόπους[1]. Η εισαγωγή κητοειδών στην Κοινότητα για εμπορικούς πρωτίστως σκοπούς απαγορεύεται, σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ για το εμπόριο άγριων ειδών[2], ο οποίος εφαρμόζει τις διατάξεις της σύμβασης για το διεθνές εμπόριο ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση (CITES) στην ΕΕ.

  Όπως ανέφερε η Επιτροπή στην κοινή απάντησή της στις ερωτήσεις E-004272/2021, E-004286/2021, E‐004297/2021 και E-004388/2021, το δίκαιο της ΕΕ δεν εφαρμόζεται στις Νήσους Φερόε[3]. Αυτό σημαίνει ότι οι προαναφερθείσες πράξεις δεν ισχύουν για τις Νήσους Φερόε ή για τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα εκεί.

  Όσον αφορά τα διεθνή μέτρα, ενώ η Δανία είναι μέλος τόσο της CITES όσο και της σύμβασης για τη διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης, οι Νήσοι Φερόε έχουν εξαιρεθεί από το πεδίο εφαρμογής και των δύο συμβάσεων. Επιπλέον, η θήρα μικρών κητοειδών δεν ρυθμίζεται επί του παρόντος από τη Διεθνή Επιτροπή Φαλαινοθηρίας (ΔΕΦ) και η περιοχή που καλύπτεται από τη σύμβαση για τα αποδημητικά είδη, η οποία στο προσάρτημα II απαριθμεί τις φάλαινες-πιλότους και τα ασπροπλευροδέλφινα, δεν επεκτείνεται στις Νήσους Φερόε.

  Το νομικό πλαίσιο που περιγράφεται ανωτέρω δεν είναι πιθανό να αλλάξει βραχυπρόθεσμα έως μεσοπρόθεσμα, καθώς θα απαιτούσε την τροποποίηση των Συνθηκών και των διεθνών συμβάσεων.

  Η Επιτροπή έχει ήδη εκφράσει ανησυχίες στις δανικές αρχές σχετικά με την ετήσια θήρα στις Νήσους Φερόε. Θα συνεχίσει επίσης να συνεργάζεται με τα κράτη μέλη της ΕΕ για τη στήριξη των συνεχιζόμενων προσπαθειών της ΔΕΦ για την αντιμετώπιση των απειλών που αντιμετωπίζουν τα μικρά κητοειδή.

  Τελευταία ενημέρωση: 6 Δεκεμβρίου 2021
  Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου