Înapoi la portalul Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Întrebări parlamentare
PDF 36kWORD 20k
22 noiembrie 2021
E-004413/2021(ASW)
Răspuns dat de dl. Sinkevičius
în numele Comisiei Europene
Referința întrebării: E-004413/2021

UE își menține toate angajamentele față de protecția tuturor cetaceelor, cum ar fi balenele și delfinii. În cadrul UE, capturarea sau uciderea cetaceelor este interzisă în temeiul Directivei privind conservarea habitatelor naturale(1). Se interzice introducerea cetaceelor în Comunitate pentru scopuri cu precădere comerciale, în temeiul Regulamentului UE privind comerțul cu specii ale faunei și florei sălbatice(2), care pune în aplicare în UE dispozițiile Convenției privind comerțul internațional cu specii sălbatice de faună și floră pe cale de dispariție (CITES).

Astfel cum a afirmat Comisia în răspunsul său comun la întrebările E-004272/2021, E ‐ 004286/2021, E‐004297/2021, E-004388/2021, legislația UE nu se aplică Insulelor Feroe(3). Acest lucru înseamnă că actele sus-menționate nu se aplică Insulelor Feroe și nici activităților care se desfășoară acolo.

În ceea ce privește măsurile internaționale, în timp ce Danemarca este membră atât a CITES, cât și a Convenției privind conservarea vieții sălbatice și a habitatelor naturale din Europa, Insulele Feroe au fost excluse din domeniul de aplicare al ambelor convenții. În plus, vânătoarea de cetacee mici nu este reglementată în prezent de Comisia internațională pentru vânătoarea de balene (IWC), iar zona care face obiectul Convenției privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice, care enumeră balenele pilot cu înotătoare lungi și delfinii cu laterale albe în anexa II la aceasta, nu acoperă și Insulele Feroe.

Este puțin probabilă o modificare pe termen scurt și mediu a cadrului juridic descris mai sus, deoarece ar necesita modificarea tratatelor și a convențiilor internaționale.

Comisia și-a exprimat deja îngrijorarea față de autoritățile daneze cu privire la vânătoarea anuală din Insulele Feroe. De asemenea, va continua să colaboreze cu statele membre ale UE pentru a sprijini eforturile în curs ale IWC de combatere a amenințărilor cu care se confruntă cetaceele mici.

(1)Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică, JO L 206, 22.7.1992, p. 7.
(2)Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996 privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea, JO L 61, 3.3.1997, p. 1.
(3)În conformitate cu textul articolului 355, alineatul (5) litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.
Ultima actualizare: 25 noiembrie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate