Nazaj na portal Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentarna vprašanja
PDF 35kWORD 22k
22. november 2021
E-004413/2021(ASW)
Odgovor Virginijusa Sinkevičiusa
v imenu Evropske komisije
Referenčna številka vprašanja: E-004413/2021

EU ostaja zavezana zaščiti vseh kitov in delfinov. V EU sta lov ali ubijanje kitov in delfinov prepovedana v skladu z direktivo o habitatih(1). Vnos kitov in delfinov v Skupnost za pretežno komercialne namene je prepovedan v skladu z uredbo EU o trgovini s prostoživečimi vrstami(2), s katero se v EU izvajajo določbe Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES).

Kot je Komisija navedla v skupnem odgovoru na vprašanja E-004272/2021, E-004286/2021, E–004297/2021, E-004388/2021, se pravo EU ne uporablja za Ferske otoke(3). To pomeni, da se navedeni akti ne uporabljajo za Ferske otoke ali dejavnosti, ki tam potekajo.

Čeprav je Danska, kar zadeva mednarodne ukrepe, pogodbenica CITES in Konvencije o varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov, so bili Ferski otoki izključeni iz področja uporabe obeh konvencij. Poleg tega Mednarodna komisija za kitolov (IWC) trenutno ne ureja lova na male kite in delfine, območje, ki ga zajema Konvencija o varstvu selitvenih vrst prostoživečih živali, ki v Dodatku II navaja dolgoplavute mrke pliskavke in pisane delfine, pa ne zajema Ferskih otokov.

Zgoraj opisani pravni okvir se verjetno kratkoročno do srednjeročno ne bo spremenil, saj bi bilo treba za to spremeniti pogodbe in mednarodne konvencije.

Komisija je danskim organom že izrazila pomisleke glede vsakoletnega lova na Ferskih otokih. Prav tako bo še naprej sodelovala z državami članicami EU v podporo trenutnim prizadevanjem Mednarodne komisije za kitolov pri spopadanju z grožnjami, s katerimi se soočajo mali kiti in delfini.

(1)Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (UL L 206, 22.7.1992, str. 7).
(2)Uredba Sveta (ES) št. 338/97 z dne 9. decembra 1996 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi (UL L 61, 3.3.1997, str. 1).
(3)V skladu s členom 355(5)(a) Pogodbe o delovanju EU.
Zadnja posodobitev: 6. december 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov