Парламентарен въпрос - E-004413/2021Парламентарен въпрос
E-004413/2021

Масовото избиване на делфини и китове на Фарьорските острови и ролята на датските органи

Въпрос с искане за писмен отговор  E-004413/2021
до Комисията
Член 138 от Правилника за дейността
Grace O'Sullivan (Verts/ALE), Ciarán Cuffe (Verts/ALE), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Jutta Paulus (Verts/ALE), Thomas Waitz (Verts/ALE), Tilly Metz (Verts/ALE), Rosa D'Amato (Verts/ALE), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Caroline Roose (Verts/ALE), Marie Toussaint (Verts/ALE), Sara Matthieu (Verts/ALE), Billy Kelleher (Renew), Alviina Alametsä (Verts/ALE), Manuela Ripa (Verts/ALE), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Mick Wallace (The Left), Sabrina Pignedoli (NI), Clara Aguilera (S&D), Geert Bourgeois (ECR), Petros Kokkalis (The Left), Mario Furore (NI), Isabel Carvalhais (S&D), Chris MacManus (The Left), Chiara Gemma (NI), Laura Ferrara (NI), Fabio Massimo Castaldo (NI), Anja Hazekamp (The Left), Tiziana Beghin (NI), Dino Giarrusso (NI), Martin Buschmann (NI), Michal Wiezik (PPE), Dan-Ştefan Motreanu (PPE), Delara Burkhardt (S&D), Daniela Rondinelli (NI), Carmen Avram (S&D), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Andrey Kovatchev (PPE), Damien Carême (Verts/ALE), Ignazio Corrao (Verts/ALE), Brando Benifei (S&D), Pascal Durand (Renew), César Luena (S&D), Hilde Vautmans (Renew), Tanja Fajon (S&D), Manuel Bompard (The Left), Maria da Graça Carvalho (PPE), Christophe Grudler (Renew), Henna Virkkunen (PPE), Emmanouil Fragkos (ECR), Anne-Sophie Pelletier (The Left), Stéphane Séjourné (Renew), Ville Niinistö (Verts/ALE)

Всяка година на Фарьорските острови се провежда масовото клане на делфини и китове, известно като grindadráp. На 12 септември 2021 г. това доведе до избиването на над 1 400 белостранни делфина. Това представлява един от най-мащабните отделни случаи на масово избиване на белостранни делфини в историята на тази традиция на островите и акт на особено прекомерна жестокост към животните.

Фарьорските острови не подлежат на законодателството на ЕС, нито на Бернската конвенция, въпреки че се ползват от редица двустранни споразумения в областта на рибарството, търговията и научното и техническото сътрудничество. Ежегодното клане също така се улеснява и подкрепя от датски длъжностни лица и е предмет на съответното законодателство на ЕС, включително Директивата за местообитанията, която забранява на държавите членки да предприемат всякакви форми на умишлено обезпокояване, залавяне или убиване на китоподобни.

Последно осъвременяване: 11 октомври 2021 г.
Правна информация - Политика за поверителност