Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 49kWORD 10k
28. syyskuuta 2021
E-004413/2021
Kirjallisesti vastattava kysymys  E-004413/2021
komissiolle
työjärjestyksen 138 artikla
Grace O'Sullivan (Verts/ALE), Ciarán Cuffe (Verts/ALE), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Jutta Paulus (Verts/ALE), Thomas Waitz (Verts/ALE), Tilly Metz (Verts/ALE), Rosa D'Amato (Verts/ALE), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Caroline Roose (Verts/ALE), Marie Toussaint (Verts/ALE), Sara Matthieu (Verts/ALE), Billy Kelleher (Renew), Alviina Alametsä (Verts/ALE), Manuela Ripa (Verts/ALE), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Mick Wallace (The Left), Sabrina Pignedoli (NI), Clara Aguilera (S&D), Geert Bourgeois (ECR), Petros Kokkalis (The Left), Mario Furore (NI), Isabel Carvalhais (S&D), Chris MacManus (The Left), Chiara Gemma (NI), Laura Ferrara (NI), Fabio Massimo Castaldo (NI), Anja Hazekamp (The Left), Tiziana Beghin (NI), Dino Giarrusso (NI), Martin Buschmann (NI), Michal Wiezik (PPE), Dan-Ştefan Motreanu (PPE), Delara Burkhardt (S&D), Daniela Rondinelli (NI), Carmen Avram (S&D), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Andrey Kovatchev (PPE), Damien Carême (Verts/ALE), Ignazio Corrao (Verts/ALE), Brando Benifei (S&D), Pascal Durand (Renew), César Luena (S&D), Hilde Vautmans (Renew), Tanja Fajon (S&D), Manuel Bompard (The Left), Maria da Graça Carvalho (PPE), Christophe Grudler (Renew), Henna Virkkunen (PPE), Emmanouil Fragkos (ECR), Anne-Sophie Pelletier (The Left), Stéphane Séjourné (Renew), Ville Niinistö (Verts/ALE)
 Aihe: Delfiinien ja valaiden joukkoteurastus Färsaarilla ja Tanskan viranomaisten rooli

Färsaarilla tapahtuu vuosittain delfiinien ja valaiden joukkoteurastus, joka tunnetaan nimellä grindadráp. Kyseisen tapahtuman yhteydessä 12. syyskuuta 2021 surmattiin yli 1 400 valkokuvedelfiiniä. Kyseessä on eräs suurimmista yksittäistapauksista, joissa näin suuri määrä valkokuvedelfiinejä on surmattu tämän perinteen kirjatun historian aikana kyseisillä saarilla, ja se osoittaa kohtuutonta julmuutta eläimiä kohtaan.

Färsaariin ei sovelleta EU:n lainsäädäntöä eikä Bernin yleissopimusta, vaikka ne hyötyvätkin erinäisistä kahdenvälisistä sopimuksista, jotka koskevat kalastusta, kauppaa sekä tiede- ja teknologiayhteistyötä. Myös Tanskan viranomaiset mahdollistavat tämän vuosittaisen teurastuksen järjestämisen ja tukevat sitä. Tapahtumaan sovelletaan kuitenkin asiaankuuluvaa EU:n lainsäädäntöä, kuten luontodirektiiviä, jossa säädetään, että valaiden kaikenlainen tahallinen häiritseminen, pyytäminen ja tappaminen on kiellettyä jäsenvaltioissa.

1. Katsooko komissio, että Tanska on rikkonut asiaankuuluvaa valaiden suojelua koskevaa ympäristölainsäädäntöä, kun se on mahdollistanut grindadráp-tapahtuman järjestämisen?

2. Aikooko komissio hyödyntää sen käytettävissä olevia taloudellisia välineitä ja toteuttaa asianmukaisia toimia tämän joukkoteurastuksen lopettamiseksi?

3. Aikooko komissio tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden ja kansainvälisten järjestöjen, kuten kansainvälisen valaanpyyntikomission, kanssa valkokuvedelfiinien ja pallopäävalaiden suojelemiseksi?

Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 11. lokakuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö