Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
PDF 57kWORD 10k
28 september 2021
E-004413/2021
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord  E-004413/2021
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Grace O'Sullivan (Verts/ALE), Ciarán Cuffe (Verts/ALE), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Jutta Paulus (Verts/ALE), Thomas Waitz (Verts/ALE), Tilly Metz (Verts/ALE), Rosa D'Amato (Verts/ALE), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Caroline Roose (Verts/ALE), Marie Toussaint (Verts/ALE), Sara Matthieu (Verts/ALE), Billy Kelleher (Renew), Alviina Alametsä (Verts/ALE), Manuela Ripa (Verts/ALE), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Mick Wallace (The Left), Sabrina Pignedoli (NI), Clara Aguilera (S&D), Geert Bourgeois (ECR), Petros Kokkalis (The Left), Mario Furore (NI), Isabel Carvalhais (S&D), Chris MacManus (The Left), Chiara Gemma (NI), Laura Ferrara (NI), Fabio Massimo Castaldo (NI), Anja Hazekamp (The Left), Tiziana Beghin (NI), Dino Giarrusso (NI), Martin Buschmann (NI), Michal Wiezik (PPE), Dan-Ştefan Motreanu (PPE), Delara Burkhardt (S&D), Daniela Rondinelli (NI), Carmen Avram (S&D), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Andrey Kovatchev (PPE), Damien Carême (Verts/ALE), Ignazio Corrao (Verts/ALE), Brando Benifei (S&D), Pascal Durand (Renew), César Luena (S&D), Hilde Vautmans (Renew), Tanja Fajon (S&D), Manuel Bompard (The Left), Maria da Graça Carvalho (PPE), Christophe Grudler (Renew), Henna Virkkunen (PPE), Emmanouil Fragkos (ECR), Anne-Sophie Pelletier (The Left), Stéphane Séjourné (Renew), Ville Niinistö (Verts/ALE)
 Schriftelijk antwoord 
 Betreft: De massale afslachting van dolfijnen en walvissen op de Faeröer en de rol van de Deense autoriteiten

Elk jaar vindt op de Faeröer een massale afslachting van dolfijnen en walvissen plaats, de zogenaamde grindadráp. Op 12 september 2021 kwamen bij deze bijzonder wrede vorm van dierenmishandeling meer dan 1 400 witflankdolfijnen aan hun einde. Daarmee was het een van de grootste slachtpartijen van witflankdolfijnen in de geschiedenis van deze traditie op de eilanden.

De Faeröer vallen niet onder de EU-wetgeving of het Verdrag van Bern, maar beschikken wel over een aantal bilaterale overeenkomsten inzake visserij, handel en wetenschappelijke en technologische samenwerking. De jaarlijkse slacht wordt vergemakkelijkt en ondersteund door Deense ambtenaren en is onderworpen aan de relevante EU-wetgeving, waaronder de habitatrichtlijn, die alle vormen van opzettelijke verstoring, vangst of doding van walvisachtigen in de lidstaten verbiedt.

1. Beschouwt de Commissie de ondersteuning van de grindadráp door Denemarken als een inbreuk op de relevante milieuwetgeving ter bescherming van walvisachtigen?

2. Is de Commissie van plan passende maatregelen te nemen om deze massale slachting een halt toe te roepen met behulp van de economische instrumenten waarover zij beschikt?

3. Zal de Commissie met de lidstaten en internationale organisaties, zoals de Internationale Walvisvaartcommissie, samenwerken om witflankdolfijnen en grienden te beschermen?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Laatst bijgewerkt op: 11 oktober 2021Juridische mededeling - Privacybeleid