Întrebare parlamentară - E-004413/2021Întrebare parlamentară
E-004413/2021

Uciderea în masă a delfinilor și a balenelor în Insulele Feroe și rolul autorităților daneze

Întrebarea cu solicitare de răspuns scris  E-004413/2021
adresată Comisiei
Articolul 138 din Regulamentul de procedură
Grace O'Sullivan (Verts/ALE), Ciarán Cuffe (Verts/ALE), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Jutta Paulus (Verts/ALE), Thomas Waitz (Verts/ALE), Tilly Metz (Verts/ALE), Rosa D'Amato (Verts/ALE), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Caroline Roose (Verts/ALE), Marie Toussaint (Verts/ALE), Sara Matthieu (Verts/ALE), Billy Kelleher (Renew), Alviina Alametsä (Verts/ALE), Manuela Ripa (Verts/ALE), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Mick Wallace (The Left), Sabrina Pignedoli (NI), Clara Aguilera (S&D), Geert Bourgeois (ECR), Petros Kokkalis (The Left), Mario Furore (NI), Isabel Carvalhais (S&D), Chris MacManus (The Left), Chiara Gemma (NI), Laura Ferrara (NI), Fabio Massimo Castaldo (NI), Anja Hazekamp (The Left), Tiziana Beghin (NI), Dino Giarrusso (NI), Martin Buschmann (NI), Michal Wiezik (PPE), Dan-Ştefan Motreanu (PPE), Delara Burkhardt (S&D), Daniela Rondinelli (NI), Carmen Avram (S&D), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Andrey Kovatchev (PPE), Damien Carême (Verts/ALE), Ignazio Corrao (Verts/ALE), Brando Benifei (S&D), Pascal Durand (Renew), César Luena (S&D), Hilde Vautmans (Renew), Tanja Fajon (S&D), Manuel Bompard (The Left), Maria da Graça Carvalho (PPE), Christophe Grudler (Renew), Henna Virkkunen (PPE), Emmanouil Fragkos (ECR), Anne-Sophie Pelletier (The Left), Stéphane Séjourné (Renew), Ville Niinistö (Verts/ALE)

În fiecare an, în Insulele Feroe se practică uciderea în masă a delfinilor și a balenelor, activitate cunoscută sub numele de grindadráp. La 12 septembrie 2021, aceasta a dus la uciderea a peste 1 400 de delfini cu flancuri albe. Este vorba de unul dintre cele mai mari masacre ale delfinilor cu flancuri albe din istoria acestei tradiții în insule și de un act de extremă cruzime față de animale.

Insulele Feroe nu sunt supuse legislației UE sau Convenției de la Berna, deși beneficiază de o serie de acorduri bilaterale privind pescuitul, comerțul și cooperarea științifică și tehnologică. În plus, acest masacru anual este facilitat și sprijinit de autoritățile daneze și face obiectul legislației relevante a UE, inclusiv al Directivei privind habitatele, care interzice statelor membre orice formă de perturbare, capturare sau ucidere deliberată a cetaceelor.

Ultima actualizare: 11 octombrie 2021
Aviz juridic - Politica de confidențialitate