• DA - dansk
  • EN - English
Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - E-004517/2021Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
E-004517/2021

Spørgsmål vedrørende skattely

Forespørgsel til skriftlig besvarelse  E-004517/2021
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 138
Nikolaj Villumsen (The Left)

EU-Kommissionen bedes bekræfte, at medlemslandene i overensstemmelse med EU-retten kan gøre al offentlig økonomisk støtte til virksomheder, f.eks.corona-hjælpepakker eller anden finansiel støtte, betinget af, at den pågældende virksomhed:

Spørgeren henviser her til Kommissionens henstilling (EU) 2020/1039 af 14. juli 2020 om at gøre statslig finansiel støtte til virksomheder i Unionen betinget af fraværet af forbindelser til ikkesamarbejdsvillige jurisdiktioner.

Seneste opdatering: 20. oktober 2021
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik