• EN - English
  • RO - română
Întrebare parlamentară - E-004814/2021Întrebare parlamentară
E-004814/2021

Deținerea capitalului social al unui cabinet veterinar

25.10.2021

Întrebarea cu solicitare de răspuns scris  E-004814/2021
adresată Comisiei
Articolul 138 din Regulamentul de procedură
Nicolae Ştefănuță (Renew)

Pentru înființarea și funcționarea unui cabinet veterinar, legislația națională din România prevede că este obligatoriu ca o parte din capitalul social al entității economice să fie deținut de către un medic veterinar, fără a fi menționat un minim sau un maxim. Medicul veterinar sau unul dintre cei care dețin capital social, în cazul în care sunt mai mulți, trebuie să aibă calitatea de medic veterinar titular și reprezentant legal doar în relația cu Colegiul Medicilor Veterinari.

Cerința impusă prin legislația națională ca un medic veterinar să dețină o parte din capitalul social al unei entități economice care înființează un cabinet veterinar este conformă cu legislația europeană în vigoare?

Ultima actualizare: 8 noiembrie 2021
Aviz juridic - Politica de confidențialitate