Parlamentarno pitanje - E-004836/2021(ASW)Parlamentarno pitanje
E-004836/2021(ASW)

Odgovor potpredsjednice Šuice u ime Europske komisije

Daljnji koraci i savjetovanja u vezi sa zelenom knjigom o starenju provode se u raznim područjima rada. Komisija trenutačno ne razmatra izradu bijele knjige o starenju ili posebne strategije za ravnopravnost svih dobnih skupina, već umjesto toga radi na integraciji i uključivanju aspekata povezanih s demografijom i ravnopravnošću, među ostalim onih koji se odnose na diskriminaciju na temelju dobi, u sve relevantne politike, zakonodavstvo i programe financiranja EU-a.

Direktivom Vijeća 2000/78/EZ o uspostavi općeg okvira za jednako postupanje pri zapošljavanju i obavljanju zanimanja učinkovito se zabranjuje diskriminacija na temelju dobi unutar područja primjene te direktive. Osim takvih mjera, europski stup socijalnih prava[1] uključuje načela jednakih mogućnosti, ravnoteže između poslovnog i privatnog života, dohotka u starosti i mirovina, zdravstvene skrbi i dugotrajne skrbi te dostupnosti osnovnih usluga. U Akcijskom planu za njegovu provedbu[2] predlaže se niz daljnjih mjera za potporu Uniji ravnopravnosti.

U okviru Akcijskog plana za provedbu europskog stupa socijalnih prava i na temelju zelene knjige o starenju[3] Komisija će 2022. predstaviti europsku strategiju za skrb kojom će se obuhvatiti i pružatelji i primatelji skrbi, od skrbi za djecu do dugotrajne skrbi. Osim toga, Europskim aktom o pristupačnosti[4] nastoji se osigurati da digitalizacija bude uključiv proces kojim se poboljšava pristup uslugama.

Posljednje ažuriranje: 12. siječnja 2022.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti