Parlamenti kérdés - E-004836/2021Parlamenti kérdés
E-004836/2021

Az idősödésről szóló bizottsági zöld könyv kapcsán

Írásbeli választ igénylő kérdés  E-004836/2021
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 138. cikke
Milan Brglez (S&D), Jarosław Duda (PPE), Klemen Grošelj (Renew), Predrag Fred Matić (S&D), Sara Cerdas (S&D), Irena Joveva (Renew), Marc Angel (S&D), Atidzhe Alieva-Veli (Renew), Magdalena Adamowicz (PPE), Pernando Barrena Arza (The Left), Carles Puigdemont i Casamajó (NI), Clara Ponsatí Obiols (NI), Antoni Comín i Oliveres (NI), Elżbieta Kruk (ECR), Rovana Plumb (S&D), Olivier Chastel (Renew), Robert Hajšel (S&D), Alex Agius Saliba (S&D), Estrella Durá Ferrandis (S&D), Radka Maxová (S&D), Miriam Lexmann (PPE), Ivan Štefanec (PPE), Bronis Ropė (Verts/ALE), Manuel Pizarro (S&D), Maria da Graça Carvalho (PPE), Aurore Lalucq (S&D), Anna Júlia Donáth (Renew), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE), Monika Beňová (S&D)

2021 tavaszán a Bizottság – zöld könyvének közzétételét követően – konzultációt indított az idősödésről. Az élettartam növekedése új lehetőségeket nyit meg az idősek számára, amennyiben tiszteletben tartják alapvető jogaikat, és a társadalom befogadóbbá válik. A zöld könyv azonban nem foglalkozott a megkülönböztetésmentesség és a minden korosztályt megillető egyenlő jogok kérdésével. A Tanács[1] és a Parlament[2] nemrégiben egyaránt kérte, hogy a válaszok az emberi jogi elveken és a nemzedékek közötti szolidaritáson alapuljanak.

Utolsó frissítés: 2021. november 8.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat