Parlamentarno vprašanje - E-004836/2021Parlamentarno vprašanje
E-004836/2021

Nadaljnji ukrepi na podlagi zelene knjige Komisije o staranju

26.10.2021

Vprašanje za pisni odgovor  E-004836/2021
za Komisijo
Člen 138 Poslovnika
Milan Brglez (S&D), Jarosław Duda (PPE), Klemen Grošelj (Renew), Predrag Fred Matić (S&D), Sara Cerdas (S&D), Irena Joveva (Renew), Marc Angel (S&D), Atidzhe Alieva-Veli (Renew), Magdalena Adamowicz (PPE), Pernando Barrena Arza (The Left), Carles Puigdemont i Casamajó (NI), Clara Ponsatí Obiols (NI), Antoni Comín i Oliveres (NI), Elżbieta Kruk (ECR), Rovana Plumb (S&D), Olivier Chastel (Renew), Robert Hajšel (S&D), Alex Agius Saliba (S&D), Estrella Durá Ferrandis (S&D), Radka Maxová (S&D), Miriam Lexmann (PPE), Ivan Štefanec (PPE), Bronis Ropė (Verts/ALE), Manuel Pizarro (S&D), Maria da Graça Carvalho (PPE), Aurore Lalucq (S&D), Anna Júlia Donáth (Renew), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE), Monika Beňová (S&D)

Komisija je spomladi 2021 po objavi zelene knjige začela posvetovanje o staranju. Z daljšanjem življenjske dobe se starejšim odpirajo nove priložnosti, če se spoštujejo njihove temeljne pravice in je družba bolj vključujoča. V zeleni knjigi pa vprašanji nediskriminacije in enakih pravic za osebe vseh starosti nista obravnavani. Svet[1] in Parlament[2] sta nedavno pozvala, naj bodo odzivi utemeljeni na načelih človekovih pravic in solidarnosti med generacijami.

Zadnja posodobitev: 8. november 2021
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov