Парламентарен въпрос - E-004838/2021Парламентарен въпрос
E-004838/2021

  Политики за смекчаване на изменението на климата, създаващи почва за разпространение на тероризма

  Въпрос с искане за писмен отговор  E-004838/2021
  до Комисията
  Член 138 от Правилника за дейността
  Jaak Madison (ID), Angel Dzhambazki (ECR), Andrey Slabakov (ECR), Nicolaus Fest (ID), Laura Huhtasaari (ID), Filip De Man (ID), Guido Reil (ID), Susanna Ceccardi (ID), Athanasios Konstantinou (NI), Hermann Tertsch (ECR), Maximilian Krah (ID), Herve Juvin (ID), Joachim Kuhs (ID)

  През декември 2020 г. Институтът на Европейския съюз за изследване на сигурността публикува кратко изследване относно борбата с изменението на климата и ефекта от нея върху подхранването на тероризма, по-специално в региона на Сахел[1].

  Според изследването аргументът, че промените в околната среда изострят насилието, конфликтите и тероризма, не може да бъде доказан или потвърден. Всъщност проучването дори стига до заключението, че програмите за опазване на околната среда в региона на Сахел са допринесли за изостряне на тероризма. В проучването се заключава, че прилагането на еднотипни подходи към екологичните предизвикателства и към смекчаването на изменението на климата са „рецепта за катастрофа“. Напрежението, предизвикано от политиките „отгоре надолу“ в областта на климата, създава „благодатна почва за терористични групи“, например в Буркина Фасо.

  Последно осъвременяване: 8 ноември 2021 г.
  Правна информация - Политика за поверителност