Връщане към портала Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Парламентарни въпроси
PDF 55kWORD 11k
26 октомври 2021 г.
E-004838/2021
Въпрос с искане за писмен отговор  E-004838/2021
до Комисията
Член 138 от Правилника за дейността
Jaak Madison (ID), Angel Dzhambazki (ECR), Andrey Slabakov (ECR), Nicolaus Fest (ID), Laura Huhtasaari (ID), Filip De Man (ID), Guido Reil (ID), Susanna Ceccardi (ID), Athanasios Konstantinou (NI), Hermann Tertsch (ECR), Maximilian Krah (ID), Herve Juvin (ID), Joachim Kuhs (ID)
 Писмен отговор 
 Относно: Политики за смекчаване на изменението на климата, създаващи почва за разпространение на тероризма

През декември 2020 г. Институтът на Европейския съюз за изследване на сигурността публикува кратко изследване относно борбата с изменението на климата и ефекта от нея върху подхранването на тероризма, по-специално в региона на Сахел(1).

Според изследването аргументът, че промените в околната среда изострят насилието, конфликтите и тероризма, не може да бъде доказан или потвърден. Всъщност проучването дори стига до заключението, че програмите за опазване на околната среда в региона на Сахел са допринесли за изостряне на тероризма. В проучването се заключава, че прилагането на еднотипни подходи към екологичните предизвикателства и към смекчаването на изменението на климата са „рецепта за катастрофа“. Напрежението, предизвикано от политиките „отгоре надолу“ в областта на климата, създава „благодатна почва за терористични групи“, например в Буркина Фасо.

1. Запозната ли е Комисията с това изследване и какви стъпки, ако има такива, е предприела, за да проучи въздействието на политиката в областта на климата върху изострянето на насилието и тероризма, по-специално в региона на Сахел?

2. Съгласна ли е Комисията с констатацията, че не може да се докаже, че промените в околната среда изострят конфликтите? Ако отговорът е „не“, какви научни доказателства има за обратното?

3. Какви стъпки предприема Комисията, за да гарантира, че политиката в областта на климата не изостря местните и регионалните конфликти, както и тероризма?

(1)https://www.iss.europa.eu/content/sahel-climate-conflicts-when-fighting-climate-change-fuels-terrorism
Език, на който е внесен въпросът: EN
Последно осъвременяване: 8 ноември 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност