Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 56kWORD 11k
26 Οκτωβρίου 2021
E-004838/2021
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης  E-004838/2021
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Jaak Madison (ID), Angel Dzhambazki (ECR), Andrey Slabakov (ECR), Nicolaus Fest (ID), Laura Huhtasaari (ID), Filip De Man (ID), Guido Reil (ID), Susanna Ceccardi (ID), Athanasios Konstantinou (NI), Hermann Tertsch (ECR), Maximilian Krah (ID), Herve Juvin (ID), Joachim Kuhs (ID)
 Γραπτή απάντηση 
 Θέμα: Δημιουργούν οι πολιτικές μετριασμού των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής γόνιμο έδαφος για την τρομοκρατία;

Τον Δεκέμβριο του 2020 το Ινστιτούτο Μελετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Ασφάλειας δημοσίευσε σύντομη μελέτη με θέμα τις προσπάθειες αναχαίτισης της κλιματικής αλλαγής και τις επιπτώσεις που αυτές έχουν στην τροφοδότηση της τρομοκρατίας και δη στην περιοχή του Σαχέλ(1).

Σύμφωνα με τη μελέτη, το επιχείρημα ότι οι περιβαλλοντικές αλλαγές επιτείνουν τη βία, επιδεινώνουν τις συγκρούσεις και πυροδοτούν την τρομοκρατία ούτε αποδεικνύεται ούτε επιβεβαιώνεται. Ο συντάκτης της μελέτης μάλιστα δεν διστάζει να δηλώσει ότι τα προγράμματα προστασίας του περιβάλλοντος στην περιοχή του Σαχέλ έχουν συμβάλει στην επιδείνωση της τρομοκρατίας. Η μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι κάθε προσέγγιση ενιαίου τύπου που αγνοεί τις τοπικές ιδιαιτερότητες όσον αφορά τις περιβαλλοντικές προκλήσεις και τις προσπάθειες μετριασμού της κλιματικής αλλαγής αποτελεί συνταγή καταστροφής. Οι εντάσεις από τις κλιματικές πολιτικές τύπου «από την κορυφή προς τη βάση» έχουν δημιουργήσει «γόνιμο έδαφος» για κάθε είδους τρομοκρατικές ομάδες, όπως για παράδειγμα στη Μπουρκίνα Φάσο.

1. Έχει άραγε υπόψη της η Επιτροπή τη μελέτη αυτή και, εάν ναι, σε ποιες ενέργειες έχει ενδεχομένως προβεί για να διερευνήσει τις επιπτώσεις της κλιματικής πολιτικής στην επιδείνωση της βίας και της τρομοκρατίας και δη στην περιοχή του Σαχέλ;

2. Συμφωνεί η Επιτροπή με τη διαπίστωση ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις για την αρνητική επίπτωση των περιβαλλοντικών αλλαγών στην επιδείνωση των συγκρούσεων; Εάν όχι, ποιες είναι οι επιστημονικές αποδείξεις περί του αντιθέτου που διαθέτει;

3. Ποια μέτρα λαμβάνει για να διασφαλίσει ότι η πολιτική για το κλίμα δεν θα επιδεινώνει ούτε τις τοπικές και περιφερειακές συγκρούσεις, ούτε την τρομοκρατία;

(1)https://www.iss.europa.eu/content/sahel-climate-conflicts-when-fighting-climate-change-fuels-terrorism
Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Τελευταία ενημέρωση: 8 Νοεμβρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου