Parlamendi esitatud küsimus - E-004838/2021Parlamendi esitatud küsimus
E-004838/2021

  Kliimamuutuste leevendamise poliitika, millega luuakse soodne pinnas terrorismile

  26.10.2021

  Kirjalikult vastatav küsimus  E-004838/2021
  komisjonile
  Kodukorra artikkel 138
  Jaak Madison (ID), Angel Dzhambazki (ECR), Andrey Slabakov (ECR), Nicolaus Fest (ID), Laura Huhtasaari (ID), Filip De Man (ID), Guido Reil (ID), Susanna Ceccardi (ID), Athanasios Konstantinou (NI), Hermann Tertsch (ECR), Maximilian Krah (ID), Herve Juvin (ID), Joachim Kuhs (ID)

  2020. aasta detsembris avaldas Euroopa Liidu Julgeoleku-uuringute Instituut lühiuuringu kliimamuutuste vastase võitluse ja selle mõju kohta terrorismi õhutamisele, eelkõige Saheli piirkonnas[1].

  Uuringu kohaselt ei ole võimalik tõestada ega kinnitada väidet, et keskkonnamuutused süvendavad vägivalda, konflikte ja terrorismi. Uuringus jõuti isegi järeldusele, et Saheli piirkonna keskkonnakaitseprogrammid on terrorismi süvenemisele kaasa aidanud. Uuringus jõutakse järeldusele, et ühine lähenemisviis keskkonnaprobleemidele ja kliimamuutuste leevendamisele on „katastroofiretsept“. Ülalt alla suunatud kliimameetmete põhjustatud pinged on loonud soodsa pinnase terrorirühmitustele, nagu Burkina Faso.

  Viimane päevakajastamine: 8. november 2021
  Õigusteave - Privaatsuspoliitika