Tagasi Europarli portaali

Choisissez la langue de votre document :

Parlamendi esitatud küsimused
PDF 44kWORD 10k
26. oktoober 2021
E-004838/2021
Kirjalikult vastatav küsimus  E-004838/2021
komisjonile
Kodukorra artikkel 138
Jaak Madison (ID), Angel Dzhambazki (ECR), Andrey Slabakov (ECR), Nicolaus Fest (ID), Laura Huhtasaari (ID), Filip De Man (ID), Guido Reil (ID), Susanna Ceccardi (ID), Athanasios Konstantinou (NI), Hermann Tertsch (ECR), Maximilian Krah (ID), Herve Juvin (ID), Joachim Kuhs (ID)
 Kirjalik vastus 
 Teema: Kliimamuutuste leevendamise poliitika, millega luuakse soodne pinnas terrorismile

2020. aasta detsembris avaldas Euroopa Liidu Julgeoleku-uuringute Instituut lühiuuringu kliimamuutuste vastase võitluse ja selle mõju kohta terrorismi õhutamisele, eelkõige Saheli piirkonnas(1).

Uuringu kohaselt ei ole võimalik tõestada ega kinnitada väidet, et keskkonnamuutused süvendavad vägivalda, konflikte ja terrorismi. Uuringus jõuti isegi järeldusele, et Saheli piirkonna keskkonnakaitseprogrammid on terrorismi süvenemisele kaasa aidanud. Uuringus jõutakse järeldusele, et ühine lähenemisviis keskkonnaprobleemidele ja kliimamuutuste leevendamisele on „katastroofiretsept“. Ülalt alla suunatud kliimameetmete põhjustatud pinged on loonud soodsa pinnase terrorirühmitustele, nagu Burkina Faso.

1. Kas komisjon on sellest uuringust teadlik ja milliseid meetmeid on ta võtnud, et uurida kliimapoliitika mõju vägivalla ja terrorismi teravnemisele, eriti Saheli piirkonnas?

2. Kas komisjon nõustub järeldusega, et keskkonnamuutused ei saa konflikti teravdada? Kui ei, siis millised vastupidised teaduslikud tõendid on selle kohta olemas?

3. Milliseid meetmeid kavatseb komisjon võtta tagamaks, et kliimapoliitika ei süvendaks kohalikke ja piirkondlikke konflikte ega terrorismi?

(1)https://www.iss.europa.eu/content/sahel-climate-conflicts-when-fighting-climate-change-fuels-terrorism
Keel, milles küsimus esitati: EN
Viimane päevakajastamine: 8. november 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika