Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
PDF 45kWORD 10k
26 oktober 2021
E-004838/2021
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord  E-004838/2021
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Jaak Madison (ID), Angel Dzhambazki (ECR), Andrey Slabakov (ECR), Nicolaus Fest (ID), Laura Huhtasaari (ID), Filip De Man (ID), Guido Reil (ID), Susanna Ceccardi (ID), Athanasios Konstantinou (NI), Hermann Tertsch (ECR), Maximilian Krah (ID), Herve Juvin (ID), Joachim Kuhs (ID)
 Schriftelijk antwoord 
 Betreft: Beleid ter beperking van de klimaatverandering als voedingsbodem voor terrorisme

In december 2020 publiceerde het Instituut voor veiligheidsstudies van de Europese Unie een studie over de bestrijding van de klimaatverandering en het effect daarvan op de aanwakkering van terrorisme, met name in de Sahel(1).

Volgens de studie kan de bewering dat milieuveranderingen geweld, conflicten en terrorisme verergeren, niet worden bewezen of bevestigd. De studie gaat zelfs zo ver te stellen dat de milieubeschermingsprogramma’s in de Sahel hebben bijgedragen tot een toename van het terrorisme. De conclusie van de studie luidt dat een uniforme benadering van milieuproblemen en van de bestrijding van de klimaatverandering een “recept voor rampen” is. Van bovenaf opgelegd klimaatbeleid zorgt voor spanningen die op hun beurt een “vruchtbare bodem vormen voor terroristische groeperingen”, bijvoorbeeld in Burkina Faso.

1. Is de Commissie op de hoogte van deze studie? Heeft zij stappen ondernomen om het effect van het klimaatbeleid op de toename van geweld en terrorisme, met name in de Sahel, te onderzoeken? Zo ja, welke?

2. Is de Commissie het eens met de stelling dat het niet bewezen is dat milieuveranderingen conflicten verergeren? Zo niet, welk wetenschappelijk bewijs voert zij hiervoor aan?

3. Welke stappen onderneemt de Commissie om te verhinderen dat het klimaatbeleid lokale en regionale conflicten en terrorisme aanwakkert?

(1)https://www.iss.europa.eu/content/sahel-climate-conflicts-when-fighting-climate-change-fuels-terrorism
Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Laatst bijgewerkt op: 8 november 2021Juridische mededeling - Privacybeleid