Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
PDF 33kWORD 18k
4 mars 2022
E-005312/2021(ASW)
Svar från Ylva Johansson
på Europeiska kommissionens vägnar
Frågans referensnummer: E-005312/2021

Kommissionen har kontakt med de nationella myndigheterna om situationen vid Europeiska unionens yttre gränser mot Belarus. Den frågar om de exakta villkoren i gällande nationell lagstiftning och bedömer dem mot bakgrund av Europeiska unionens rättsliga ram.

Som en del av åtgärderna för att hantera Belarus utnyttjande av migranter för politiska ändamål lade kommissionen i enlighet med artikel 78.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt fram ett förslag till rådets beslut om provisoriska åtgärder till förmån för Lettland, Litauen och Polen(1). För att skydda Europeiska unionens gränser och skydda människor har kommissionen tillhandahållit åtgärder och operativt stöd till medlemsstaterna för att hantera denna nödsituation på ett humant, välordnat och värdigt sätt, med särskilda garantier och med full respekt för grundläggande rättigheter och internationella skyldigheter. Detta bör göra det möjligt för de tre gynnade medlemsstaterna att fullt ut upprätthålla de grundläggande rättigheterna, inbegripet rätten till asyl i enlighet med EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, samtidigt som de yttre gränserna skyddas.

Ytterligare åtgärder kommer att vara beroende av kommissionens slutliga bedömning av gällande lagstiftning och deras genomförande.

(1)COM/2021/752 final.
Senaste uppdatering: 8 mars 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy