Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-005427/2021Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-005427/2021

Ρεκόρ απελάσεων από τον Frontex

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης  E-005427/2021
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Sira Rego (The Left), Konstantinos Arvanitis (The Left), Cornelia Ernst (The Left), Anne-Sophie Pelletier (The Left), Pernando Barrena Arza (The Left), Clare Daly (The Left), Malin Björk (The Left)

Σύμφωνα με έκθεση του εκτελεστικού διευθυντή[1] του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex), το πρώτο εξάμηνο του 2021 ο Frontex συμμετείχε στην απέλαση 8 239 ατόμων. Το ποσοστό αυτό είναι κατά 9 % υψηλότερο από ό,τι κατά την ίδια περίοδο το 2019 και διπλάσιο από ό,τι το 2020. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις επιστροφής που εποπτεύονται από παρατηρητές για τα ανθρώπινα δικαιώματα μειώθηκαν κατά 7% και μόνο στο 47% των πτήσεων που συντόνισε ο Frontex παρευρέθηκε τουλάχιστον ένας παρατηρητής[2], κάτι που συνιστά παραβίαση του ίδιου του κανονισμού για τον Frontex[3].

Μάθαμε επίσης ότι ο νέος υπεύθυνος θεμελιωδών δικαιωμάτων του Frontex εξέφρασε την ανησυχία του για ορισμένες από τις πρακτικές του οργανισμού και θεωρεί ότι οι συμβουλές του δεν εφαρμόζονται[4].

Τελευταία ενημέρωση: 14 Δεκεμβρίου 2021
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου