Parlamentsfråga - E-005427/2021Parlamentsfråga
E-005427/2021

Rekordhögt antal utvisningar utförda av Frontex

Fråga för skriftligt besvarande  E-005427/2021
till kommissionen
Artikel 138 i arbetsordningen
Sira Rego (The Left), Konstantinos Arvanitis (The Left), Cornelia Ernst (The Left), Anne-Sophie Pelletier (The Left), Pernando Barrena Arza (The Left), Clare Daly (The Left), Malin Björk (The Left)

En rapport från den verkställande direktören[1] för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) visar att Frontex under första halvåret 2021 deltog i utvisningen av 8 239 personer. Detta är 9 % mer än under samma period 2019 och dubbelt så många som under 2020. De insatser som bevakades av övervakare av mänskliga rättigheter minskade dock med 7 % och endast 47 % av de flygningar som samordnats av Frontex hade minst en övervakare närvarande[2], vilket strider mot dess egen förordning[3].

Vi fick också veta att det nya ombudet för grundläggande rättigheter har uttryckt oro över vissa av byråns metoder och anser att hans råd inte följs[4].

Senaste uppdatering: 14 december 2021
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy