Parlamentin kysymys - E-005571/2021Parlamentin kysymys
E-005571/2021

Maahanmuuttajien käännytykset ja muuttoliiketilanteen heikentyminen

Kirjallisesti vastattava kysymys  E-005571/2021
komissiolle
työjärjestyksen 138 artikla
Pietro Bartolo (S&D), Ignazio Corrao (Verts/ALE), Margrete Auken (Verts/ALE), Cyrus Engerer (S&D), Izaskun Bilbao Barandica (Renew), Alessandra Moretti (S&D), Dietmar Köster (S&D), Grace O'Sullivan (Verts/ALE), Bettina Vollath (S&D), Elisabetta Gualmini (S&D), Pina Picierno (S&D), Brando Benifei (S&D), Isabel Carvalhais (S&D), Clare Daly (The Left), Sylvie Guillaume (S&D), Janina Ochojska (PPE), Malin Björk (The Left), Mounir Satouri (Verts/ALE), Anne-Sophie Pelletier (The Left), Evin Incir (S&D), Isabel Santos (S&D), Idoia Villanueva Ruiz (The Left), Damien Carême (Verts/ALE), Dino Giarrusso (NI), Patrizia Toia (S&D), Nikolaj Villumsen (The Left), Salima Yenbou (Verts/ALE), Alviina Alametsä (Verts/ALE), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Sira Rego (The Left), Barry Andrews (Renew), Eleonora Evi (Verts/ALE), Jordi Solé (Verts/ALE), Robert Biedroń (S&D), Dimitrios Papadimoulis (The Left), Maria Arena (S&D), Massimiliano Smeriglio (S&D), Jan-Christoph Oetjen (Renew), Clara Aguilera (S&D), Marie Toussaint (Verts/ALE), Margarida Marques (S&D), Claude Gruffat (Verts/ALE), Andreas Schieder (S&D), Domènec Ruiz Devesa (S&D), Thijs Reuten (S&D), Ibán García Del Blanco (S&D), Juan Fernando López Aguilar (S&D), Konstantinos Arvanitis (The Left), Daniela Rondinelli (NI)

Viimeaikaiset tapahtumat osoittavat, että EU:ssa ja sen ulkorajoilla tapahtuu jatkuvasti enemmän maahanmuuttajien oikeuksien loukkauksia. Kuten Euroopan neuvoston kidutuksen vastainen komitea totesi raportissaan vuonna 2020, Kroatia käyttää yhä väkivaltaa turvapaikanhakijoita vastaan[1]. Lisäksi Kreikka jatkaa turvapaikanhakijoiden summittaisia ja väkivaltaisia käännytyksiä. Viimeisin esimerkki tästä saatiin, kun EU:n raja- ja merivartiovirasto Frontexille työskennellyt EU:n kansalainen karkotettiin laittomasti. New York Times uutisoi tapauksesta 1. joulukuuta 2021. Myös Libyassa on toistuvasti raportoitu perusihmisoikeuksien loukkauksista. New Yorker -lehden 28. marraskuuta 2021 julkaisemassa artikkelissa kerrottiin, että Euroopan unionin rahoittama Libyan rannikkovartiosto on pidättänyt maahanmuuttajia väkivalloin ja sulkenut heitä salaisiin vankiloihin[2]. Tässä yhteydessä komission ehdotus neuvoston päätökseksi väliaikaisista hätätoimenpiteistä merkitsee turvapaikkaoikeuden summittaista epäämistä ja jättää täysin huomiotta Puolassa ja Baltian maissa tapahtuvat käännytykset. Se heikentää entisestään jäsenmaiden velvoitteita turvapaikka-asioissa ja vaarantaa maahanmuuttajien pääsyn kansainvälisen suojelun piiriin[3].

Tukija[4]

Päivitetty viimeksi: 6. tammikuuta 2022
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö