Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 52kWORD 11k
14. joulukuuta 2021
E-005571/2021
Kirjallisesti vastattava kysymys  E-005571/2021
komissiolle
työjärjestyksen 138 artikla
Pietro Bartolo (S&D), Ignazio Corrao (Verts/ALE), Margrete Auken (Verts/ALE), Cyrus Engerer (S&D), Izaskun Bilbao Barandica (Renew), Alessandra Moretti (S&D), Dietmar Köster (S&D), Grace O'Sullivan (Verts/ALE), Bettina Vollath (S&D), Elisabetta Gualmini (S&D), Pina Picierno (S&D), Brando Benifei (S&D), Isabel Carvalhais (S&D), Clare Daly (The Left), Sylvie Guillaume (S&D), Janina Ochojska (PPE), Malin Björk (The Left), Mounir Satouri (Verts/ALE), Anne-Sophie Pelletier (The Left), Evin Incir (S&D), Isabel Santos (S&D), Idoia Villanueva Ruiz (The Left), Damien Carême (Verts/ALE), Dino Giarrusso (NI), Patrizia Toia (S&D), Nikolaj Villumsen (The Left), Salima Yenbou (Verts/ALE), Alviina Alametsä (Verts/ALE), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Sira Rego (The Left), Barry Andrews (Renew), Eleonora Evi (Verts/ALE), Jordi Solé (Verts/ALE), Robert Biedroń (S&D), Dimitrios Papadimoulis (The Left), Maria Arena (S&D), Massimiliano Smeriglio (S&D), Jan-Christoph Oetjen (Renew), Clara Aguilera (S&D), Marie Toussaint (Verts/ALE), Margarida Marques (S&D), Claude Gruffat (Verts/ALE), Andreas Schieder (S&D), Domènec Ruiz Devesa (S&D), Thijs Reuten (S&D), Ibán García Del Blanco (S&D), Juan Fernando López Aguilar (S&D), Konstantinos Arvanitis (The Left), Daniela Rondinelli (NI)
 Kirjallinen vastaus 
 Aihe: Maahanmuuttajien käännytykset ja muuttoliiketilanteen heikentyminen

Viimeaikaiset tapahtumat osoittavat, että EU:ssa ja sen ulkorajoilla tapahtuu jatkuvasti enemmän maahanmuuttajien oikeuksien loukkauksia. Kuten Euroopan neuvoston kidutuksen vastainen komitea totesi raportissaan vuonna 2020, Kroatia käyttää yhä väkivaltaa turvapaikanhakijoita vastaan(1). Lisäksi Kreikka jatkaa turvapaikanhakijoiden summittaisia ja väkivaltaisia käännytyksiä. Viimeisin esimerkki tästä saatiin, kun EU:n raja- ja merivartiovirasto Frontexille työskennellyt EU:n kansalainen karkotettiin laittomasti. New York Times uutisoi tapauksesta 1. joulukuuta 2021. Myös Libyassa on toistuvasti raportoitu perusihmisoikeuksien loukkauksista. New Yorker -lehden 28. marraskuuta 2021 julkaisemassa artikkelissa kerrottiin, että Euroopan unionin rahoittama Libyan rannikkovartiosto on pidättänyt maahanmuuttajia väkivalloin ja sulkenut heitä salaisiin vankiloihin(2). Tässä yhteydessä komission ehdotus neuvoston päätökseksi väliaikaisista hätätoimenpiteistä merkitsee turvapaikkaoikeuden summittaista epäämistä ja jättää täysin huomiotta Puolassa ja Baltian maissa tapahtuvat käännytykset. Se heikentää entisestään jäsenmaiden velvoitteita turvapaikka-asioissa ja vaarantaa maahanmuuttajien pääsyn kansainvälisen suojelun piiriin(3).

1. Mikä on komission kanta näihin rikkomuksiin?

2. Aikooko komissio käynnistää rikkomusmenettelyt niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka jatkavat maahanmuuttajien laittomia käännytyksiä?

Tukija(4)

(1)https://rm.coe.int/1680a4c199
(2)https://www.newyorker.com/magazine/2021/12/06/the-secretive-libyan-prisons-that-keep-migrants-out-of-europe.
(3)https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1638547296962&uri=COM%3A2021%3A752%3AFIN
(4)Esittäjien kysymystä tukee seuraava jäsen: Rosa D'Amato (Verts/ALE)
Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 6. tammikuuta 2022Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö