Mistoqsija Parlamentari - E-005571/2021Mistoqsija Parlamentari
E-005571/2021

Il-pushbacks u d-deterjorament tal-migrazzjoni

Mistoqsija għal tweġiba bil-miktub  E-005571/2021
lill-Kummissjoni
Artikolu 138 tar-Regoli ta’ Proċedura
Pietro Bartolo (S&D), Ignazio Corrao (Verts/ALE), Margrete Auken (Verts/ALE), Cyrus Engerer (S&D), Izaskun Bilbao Barandica (Renew), Alessandra Moretti (S&D), Dietmar Köster (S&D), Grace O'Sullivan (Verts/ALE), Bettina Vollath (S&D), Elisabetta Gualmini (S&D), Pina Picierno (S&D), Brando Benifei (S&D), Isabel Carvalhais (S&D), Clare Daly (The Left), Sylvie Guillaume (S&D), Janina Ochojska (PPE), Malin Björk (The Left), Mounir Satouri (Verts/ALE), Anne-Sophie Pelletier (The Left), Evin Incir (S&D), Isabel Santos (S&D), Idoia Villanueva Ruiz (The Left), Damien Carême (Verts/ALE), Dino Giarrusso (NI), Patrizia Toia (S&D), Nikolaj Villumsen (The Left), Salima Yenbou (Verts/ALE), Alviina Alametsä (Verts/ALE), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Sira Rego (The Left), Barry Andrews (Renew), Eleonora Evi (Verts/ALE), Jordi Solé (Verts/ALE), Robert Biedroń (S&D), Dimitrios Papadimoulis (The Left), Maria Arena (S&D), Massimiliano Smeriglio (S&D), Jan-Christoph Oetjen (Renew), Clara Aguilera (S&D), Marie Toussaint (Verts/ALE), Margarida Marques (S&D), Claude Gruffat (Verts/ALE), Andreas Schieder (S&D), Domènec Ruiz Devesa (S&D), Thijs Reuten (S&D), Ibán García Del Blanco (S&D), Juan Fernando López Aguilar (S&D), Konstantinos Arvanitis (The Left), Daniela Rondinelli (NI)

L-avvenimenti reċenti juru d-deterjorament kontinwu tad-drittijiet tal-migranti fl-UE u fil-fruntieri esterni tagħha. Kif ġie konkluż fir-rapport 2020 tal-Kumitat għall-Prevenzjoni tat-Tortura tal-Kunsill tal-Ewropa, il-Kroazja qed tkompli tuża l-vjolenza kontra l-applikanti għall-ażil[1]. Barra minn hekk, il-Greċja qed tkompli tuża l-pushbacks kontra l-applikanti għall-ażil b'mod indiskriminat u vjolenti. L-aħħar eżempju ta' dan huwa d-deportazzjoni illegali ta' ċittadin tal-UE impjegat mal-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta (Frontex), kif irrappurtat min-New York Times fl-1 ta' Diċembru 2021. Ġew irrappurtati wkoll ripetutament abbużi u ksur tad-drittijiet bażiċi tal-bniedem fil-Libja. Fl-aħħar nett, fit-28 ta' Novembru 2021, ir-rivista New Yorker ħarġet dettalji dwar l-inkarċerazzjoni vjolenti u sigrieta tal-migranti interċettati mill-Gwardja Kostali Libjana, li hija appoġġjata b'finanzjament Ewropew[2]. F'dan il-kuntest, il-proposta tal-Kummissjoni għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar miżuri ta' emerġenza proviżorji hija ċaħda indiskriminata tad-dritt għall-ażil u tinjora l-pushbacks fil-Polonja u l-istati Baltiċi, u tkompli ddgħajjef l-obbligi tal-Istati Membri fil-qasam tal-ażil u tqiegħed f'riskju l-aċċess tal-migranti għall-protezzjoni internazzjonali[3].

Sostenitur[4]

Aġġornata l-aħħar: 6 ta' Jannar 2022
Avviż legali - Politika tal-privatezza