Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 48kWORD 10k
21. december 2021
E-005658/2021
Forespørgsel til skriftlig besvarelse  E-005658/2021
til næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 138
Konstantinos Arvanitis (The Left), Dimitrios Papadimoulis (The Left), Martin Schirdewan (The Left), Dietmar Köster (S&D), Elena Kountoura (The Left), Emmanuel Maurel (The Left), Malin Björk (The Left), Niyazi Kizilyürek (The Left), Chris MacManus (The Left), Helmut Scholz (The Left), Miguel Urbán Crespo (The Left), Nikolaj Villumsen (The Left), Pernando Barrena Arza (The Left), Idoia Villanueva Ruiz (The Left), Clare Daly (The Left), Mick Wallace (The Left), Cornelia Ernst (The Left), Reinhard Bütikofer (Verts/ALE)
 Skriftlig besvarelse 
 Om: De amerikanske myndigheders afvisning af at udstede et visum til et medlem af Europa-Parlamentet

For nylig afviste de amerikanske myndigheder at udstede et visum til Stelios Kouloglou, medlem af Europa-Parlamentet, med henblik på at rejse til FN som medlem af en officiel parlamentsmission.

Den amerikanske ambassade i Bruxelles gav ingen forklaring på afgørelsen på trods af en skrivelse fra Parlamentets formand med anmodning herom.

De amerikanske myndigheders holdning synes at bekræfte den vurdering, at den egentlige årsag til afslaget er Stelios Kouloglous tidligere arbejde som journalist og dokumentarfilminstruktør. Han er af den internationale organisation for pressefrihed, Journalister uden Grænser, blevet beskrevet som "et symbol på undersøgende journalistik i Grækenland", og det er veldokumenteret, at de amerikanske myndigheder officielt har givet udtryk for deres irritation over hans journalistiske undersøgelser.

1. Mener næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, at de amerikanske myndigheder tilsidesætter god diplomatisk praksis ved at nægte et valgt medlem af Europa-Parlamentet et visum?

2. Vil han bede om en klar begrundelse for årsagerne til afslaget?

3. Hvilke foranstaltninger agter han at træffe for at genoprette paritet og gensidighed mellem EU og USA?

Støttes af flere medlemmer(1)

(1)Denne forespørgsel støttes af andre medlemmer end forespørgerne: José Gusmão (The Left), Marisa Matias (The Left)
Forespørgslens originalsprog: EN
Seneste opdatering: 11. januar 2022Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik