Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-000206/2022(ASW)Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-000206/2022(ASW)

Απάντηση της κ. Johansson εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

1. Δεδομένου ότι η ερώτηση σχετικά με το λογισμικό αναγνώρισης διαλέκτων εμπίπτει εξ ολοκλήρου στην αρμοδιότητα των οικείων οργανισμών της ΕΕ, οι οργανισμοί αυτοί μπορούν να παράσχουν πρόσθετες πληροφορίες στις κυρίες και στους κυρίους βουλευτές.

2. Η Επιτροπή δεν συλλέγει τα στοιχεία που ζητούν οι κυρίες και οι κύριοι βουλευτές. Αυτά αφορούν επιμέρους διαδικασίες αίτησης ασύλου, που εφαρμόζονται από κράτη μέλη. Οι αιτήσεις ασύλου καταλήγουν σε απόφαση χορήγησης ασύλου ή απόρριψης της αίτησης με βάση ατομική αξιολόγηση. Η ανάλυση διαλέκτου μπορεί να είναι βοηθητικό μέσο στη διαδικασία.

3. Η Επιτροπή δεν έχει αγοράσει το εν λόγω λογισμικό· η αγορά του λογισμικού από ένα κράτος μέλος εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα του εν λόγω κράτους μέλους. Σύμφωνα με όσα γνωρίζει η Επιτροπή, δεν υπήρξε χρηματοδότηση από την ΕΕ για την αγορά του εν λόγω λογισμικού.

Τελευταία ενημέρωση: 15 Ιουνίου 2022
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου