Parlamentsfråga - E-000206/2022(ASW)Parlamentsfråga
E-000206/2022(ASW)

Svar från Ylva Johansson på Europeiska kommissionens vägnar

1. Eftersom frågan om programvaran för dialektigenkänning helt tillhör berörda EU-organs ansvarsområde är det dessa organ som kan förse ledamoten med ytterligare information.

2. Kommissionen samlar inte in de uppgifter som ledamoten frågar efter. Dessa uppgifter rör individuella asylförfaranden, som sköts av medlemsstaterna. Ansökningar om asyl godkänns eller avslås baserat på en individuell bedömning. Dialektanalys kan vara ett hjälpmedel i den processen.

3. Kommissionen har inte införskaffat den berörda programvaran, och det är endast medlemsstaterna som ansvarar för ett eventuellt införskaffande av den. Såvitt kommissionen vet har inga EU-medel använts för inköpet av denna programvara.

Senaste uppdatering: 21 juni 2022
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy