Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - E-000206/2022Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
E-000206/2022

EU's grænser ­ Software til dialektgenkendelse udviklet af Atos

Forespørgsel til skriftlig besvarelse  E-000206/2022/rev.1
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 138
Özlem Demirel (The Left), Clare Daly (The Left), Patrick Breyer (Verts/ALE), Eugenia Rodríguez Palop (The Left), Malin Björk (The Left), Sira Rego (The Left), Idoia Villanueva Ruiz (The Left), Anja Hazekamp (The Left), Damien Carême (Verts/ALE), Konstantinos Arvanitis (The Left), Cornelia Ernst (The Left), Manu Pineda (The Left), Martin Schirdewan (The Left), Nikolaj Villumsen (The Left), Anne-Sophie Pelletier (The Left), Stelios Kouloglou (The Left)

For at fastslå asylansøgeres identitet og oprindelse anvender forbundskontoret for migration og flygtninge (BAMF) i Tyskland IT-støttesystemer bestående af software til dialektgenkendelse, en translitterationsassistent og analyse af asylansøgeres mobile dataenheder. Denne IT-støttesoftware blev udviklet i fællesskab af Nuance og dets moderselskab Atos SE. Atos er også involveret i analysen af asylansøgeres mobiltelefondata.

Seneste opdatering: 11. februar 2022
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik