Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-000206/2022Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-000206/2022

Σύνορα της ΕΕ – Λογισμικό αναγνώρισης διαλέκτων που ανέπτυξε η Atos

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης  E-000206/2022/rev.1
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Özlem Demirel (The Left), Clare Daly (The Left), Patrick Breyer (Verts/ALE), Eugenia Rodríguez Palop (The Left), Malin Björk (The Left), Sira Rego (The Left), Idoia Villanueva Ruiz (The Left), Anja Hazekamp (The Left), Damien Carême (Verts/ALE), Κωνσταντίνος Αρβανίτης (The Left), Cornelia Ernst (The Left), Manu Pineda (The Left), Martin Schirdewan (The Left), Nikolaj Villumsen (The Left), Anne-Sophie Pelletier (The Left), Στέλιος Κούλογλου (The Left)

Για τον προσδιορισμό της ταυτότητας και της καταγωγής των αιτούντων άσυλο, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μετανάστευσης και Προσφύγων (BAMF) στη Γερμανία χρησιμοποιεί συστήματα βοήθειας ΤΠ που αποτελούνται από λογισμικό αναγνώρισης διαλέκτων, έναν βοηθό μεταγραμματισμού και την ανάλυση των δεδομένων των κινητών συσκευών των αιτούντων άσυλο. Η ανάπτυξη αυτού του λογισμικού υποστήριξης ΤΠ καθοδηγήθηκε από κοινού από τη Nuance και τη μητρική της εταιρεία Atos SE. Η ATOS συμμετέχει επίσης στην ανάλυση των δεδομένων κινητής τηλεφωνίας των αιτούντων άσυλο.

Τελευταία ενημέρωση: 11 Φεβρουαρίου 2022
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου