Parlementaire vraag - E-000206/2022Parlementaire vraag
E-000206/2022

EU-grens – door Atos ontwikkelde software voor het herkennen van dialecten

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord  E-000206/2022/rev.1
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Özlem Demirel (The Left), Clare Daly (The Left), Patrick Breyer (Verts/ALE), Eugenia Rodríguez Palop (The Left), Malin Björk (The Left), Sira Rego (The Left), Idoia Villanueva Ruiz (The Left), Anja Hazekamp (The Left), Damien Carême (Verts/ALE), Konstantinos Arvanitis (The Left), Cornelia Ernst (The Left), Manu Pineda (The Left), Martin Schirdewan (The Left), Nikolaj Villumsen (The Left), Anne-Sophie Pelletier (The Left), Stelios Kouloglou (The Left)

Om de identiteit en herkomst van asielzoekers te bepalen, maakt het Federaal Bureau voor migratie en vluchtelingen (BAMF) in Duitsland gebruik van ondersteunende IT-systemen, meer bepaald software voor het herkennen van dialecten, een transliteratieassistent en analyse van mobiele gegevensapparaten van asielzoekers. De ontwikkeling van deze ondersteunende IT-software is een gezamenlijk initiatief van Nuance en moederonderneming Atos SE. Atos is ook betrokken bij de analyse van mobieletelefoongegevens van asielzoekers.

Laatst bijgewerkt op: 11 februari 2022
Juridische mededeling - Privacybeleid