• EN - English
 • SV - svenska
Parlamentsfråga - E-000431/2022Parlamentsfråga
E-000431/2022

  Den institutionella kommunikationskampanjen för NextGenerationEU

  Fråga för skriftligt besvarande  E-000431/2022
  till kommissionen
  Artikel 138 i arbetsordningen
  Charlie Weimers (ECR)

  I fråga om kommunikation anser kommissionen att faciliteten för återhämtning och resiliens innebär ”helt nya möjligheter (och utmaningar) för de kommande fem åren”. Medlemsländerna har fått vägledning med en inbjudan att lämna in ett utkast till en kommunikationsstrategi, inbegripet ”framgångssagor”.

  Europaparlamentets kommunikationsplan för den ekonomiska och sociala återhämtningen i EU innefattar kommunikationsinitiativ som vänder sig till journalister och opinionsbildare samt även den del av ”allmänheten som generellt har en positiv syn på EU”, intressenter och EU-entusiaster (”grupper som är aktivt engagerade i EU-frågor”).

  Senaste uppdatering: 9 februari 2022
  Rättsligt meddelande - Integritetspolicy