• BG - български
 • EN - English
Парламентарен въпрос - E-000437/2022Парламентарен въпрос
E-000437/2022

  Подкрепа за земеделския сектор за преодоляване на последиците от кризата с повишените цени на енергията в Европейския съюз

  Въпрос с искане за писмен отговор  E-000437/2022/rev.1
  до Комисията
  Член 138 от Правилника за дейността
  Asim Ademov (PPE)

  Kризата с повишените цени на енергията в Европейския съюз се отразява съществено върху земеделския сектор с увеличени цени на торовете и по-високи енергийни разходи за земеделските стопани. Това непосредствено води до увеличаване на цените на крайната продукция, а оттам и на цените на хранителните продукти в ущърб на потребителите.

  Предвижда ли Комисията възможност за нотификация на държавна помощ за компенсиране на увеличените цени на енергоносителите в земеделието, при какви условия и кои държави са се възползвали?

  В тази връзка бихте ли предоставили справка за държавните помощи за подкрепа на земеделските стопани, нотифицирани от държавите членки от 1.9.2021 г. до момента, в т.ч. условията на помощта?

  Последно осъвременяване: 3 март 2022 г.
  Правна информация - Политика за поверителност