Parlamentná otázka - E-000493/2022Parlamentná otázka
E-000493/2022

Kroky nadväzujúce na písomné otázky E-004484/2021 a E-004029/2021/rev.1. o návrhu ECIPES27 (európska súdržnosť prostredníctvom podpory jednotlivcov, verejnosti a podnikateľov pre EU27) na zabezpečenie priemyselnej autonómie EÚ – podpora výrobcov elektrických a inteligentných riešení v EÚ

Otázka na písomné zodpovedanie  E-000493/2022
Komisii
článok 138 rokovacieho poriadku
Ivan Štefanec (PPE), Romana Tomc (PPE), Peter Pollák (PPE), Pernille Weiss (PPE), Ioan-Rareş Bogdan (PPE), Markus Pieper (PPE)

Súčasná situácia si vyžaduje naliehavé opatrenia na zaistenie priemyselnej autonómie EÚ. Odpoveďou by mohol byť navrhovaný program európskej súdržnosti prostredníctvom podpory jednotlivcov, verejnosti a podnikateľov pre EÚ27 (ECIPES27), pretože by poskytol podporu výrobcom elektrických a inteligentných riešení v EÚ. EÚ musí prijať riziko toho, že sa výpadky dodávok, ku ktorých došlo v roku 2021, môžu zopakovať.

EÚ musí prehodnotiť industrializáciu a pomôcť výrobcom elektrických a inteligentných riešení so sídlom v EÚ pri predaji ich výrobkov priamo občanom EÚ, a to využívaním európskych peňaženiek digitálnej identity, aby bol tento proces používateľsky ústretový, a zabezpečením toho, aby vyrábali len výrobky, ktoré sú potrebné a sú v súlade so zelenou a digitálnou transformáciou.

Posledná úprava: 16. februára 2022
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia