Parlamentní otázka - E-000636/2022Parlamentní otázka
E-000636/2022

Neplacené stáže v orgánech EU

Otázka k písemnému zodpovězení  E-000636/2022
Radě
článek 138 jednacího řádu
Lídia Pereira (PPE), Olivier Chastel (Renew), Irena Joveva (Renew), Kosma Złotowski (ECR), Damian Boeselager (Verts/ALE), Ivan Štefanec (PPE), Salvatore De Meo (PPE), Magdalena Adamowicz (PPE), Sabrina Pignedoli (NI), Elżbieta Kruk (ECR), Henna Virkkunen (PPE), Leila Chaibi (The Left), Christine Anderson (ID), Brando Benifei (S&D), Milan Brglez (S&D), Javier Nart (Renew), Niyazi Kizilyürek (The Left), Marc Angel (S&D), Giorgos Georgiou (The Left), Giuliano Pisapia (S&D), Miriam Lexmann (PPE), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Mounir Satouri (Verts/ALE), Chris MacManus (The Left), Jarosław Duda (PPE), Salima Yenbou (Verts/ALE), Alicia Homs Ginel (S&D), Tonino Picula (S&D), César Luena (S&D), Predrag Fred Matić (S&D), Paulo Rangel (PPE), Adriana Maldonado López (S&D), Dino Giarrusso (NI), Svenja Hahn (Renew), Emil Radev (PPE), Martina Dlabajová (Renew), Demetris Papadakis (S&D), Patrick Breyer (Verts/ALE), Diana Riba i Giner (Verts/ALE), Ignazio Corrao (Verts/ALE), Josianne Cutajar (S&D), Thomas Waitz (Verts/ALE), Clara Aguilera (S&D), Loucas Fourlas (PPE), Kim Van Sparrentak (Verts/ALE), Jens Gieseke (PPE), Chiara Gemma (NI), Daniela Rondinelli (NI), Maria da Graça Carvalho (PPE), Lina Gálvez Muñoz (S&D), Jonás Fernández (S&D), Monica Semedo (Renew), Mario Furore (NI), Marcos Ros Sempere (S&D), Piernicola Pedicini (Verts/ALE), Christophe Hansen (PPE), Markéta Gregorová (Verts/ALE), Marcel Kolaja (Verts/ALE), Liudas Mažylis (PPE), Nuno Melo (PPE), Petros Kokkalis (The Left), Elisabetta Gualmini (S&D), Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE), Romana Tomc (PPE), Sara Cerdas (S&D), Claude Gruffat (Verts/ALE), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Costas Mavrides (S&D), Gheorghe Falcă (PPE), Monika Beňová (S&D), Dragoş Pîslaru (Renew), Esther de Lange (PPE), Christian Doleschal (PPE), Veronika Vrecionová (ECR), Andrey Slabakov (ECR), Aušra Maldeikienė (PPE), Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE), Alex Agius Saliba (S&D), Rosa Estaràs Ferragut (PPE), Irene Tinagli (S&D), Hannah Neumann (Verts/ALE), Iuliu Winkler (PPE), Eva Maydell (PPE), Malte Gallée (Verts/ALE), Erik Marquardt (Verts/ALE), Laurence Farreng (Renew), Maria-Manuel Leitão-Marques (S&D), Manuela Ripa (Verts/ALE), Maria Spyraki (PPE), Pascal Durand (Renew), Margarida Marques (S&D), Mikuláš Peksa (Verts/ALE), Álvaro Amaro (PPE), Alviina Alametsä (Verts/ALE), Karlo Ressler (PPE), Frances Fitzgerald (PPE), Dolors Montserrat (PPE)

EU sice tvrdí, že v oblasti zaměstnanosti zajišťuje rovné příležitosti a rovné zacházení, v rámci svých orgánů však stále umožňuje neplacené stáže. Takové stáže stále existují v Evropské radě i v některých dalších orgánech EU. I když jsou tyto stáže vyžadovány pro získání diplomu, zvýhodňují mladé lidi ze střední a vyšší třídy, kteří si mohou dovolit hradit své výdaje, což je dikriminační vůči těm, kteří si to dovolit nemohou. Poskytovaná podpora – měsíční příspěvek na stravování v restauracích ve výši 125 EUR – by neměla být považována za odměnu.

Proti neplaceným stážím se v členských státech vedou kampaně a Evropský parlament je již zakázal. Parlament rovněž vyzval k posílení záruky pro mladé lidi a navrhl, aby byl vytvořen právní nástroj, který by zajistil spravedlivou odměnu za všechny stáže a učňovskou přípravu. S ohledem na krizi, kterou pandemie způsobila v oblasti zaměstnanosti mladých lidí, by obecně měla být přijata opatření k zákazu všech neplacených stáží v orgánech EU a členských státech. Je na EU, aby šla příkladem a tyto stáže zakázala.

Mohla by proto Evropská rada odpovědět na následující otázky?

Poslední aktualizace: 26. února 2022
Právní upozornění - Ochrana soukromí