Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - E-000636/2022Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
E-000636/2022

Ulønnede praktikophold i EU-institutionerne

Forespørgsel til skriftlig besvarelse  E-000636/2022
til Rådet
jf. forretningsordenens artikel 138
Lídia Pereira (PPE), Olivier Chastel (Renew), Irena Joveva (Renew), Kosma Złotowski (ECR), Damian Boeselager (Verts/ALE), Ivan Štefanec (PPE), Salvatore De Meo (PPE), Magdalena Adamowicz (PPE), Sabrina Pignedoli (NI), Elżbieta Kruk (ECR), Henna Virkkunen (PPE), Leila Chaibi (The Left), Christine Anderson (ID), Brando Benifei (S&D), Milan Brglez (S&D), Javier Nart (Renew), Niyazi Kizilyürek (The Left), Marc Angel (S&D), Giorgos Georgiou (The Left), Giuliano Pisapia (S&D), Miriam Lexmann (PPE), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Mounir Satouri (Verts/ALE), Chris MacManus (The Left), Jarosław Duda (PPE), Salima Yenbou (Verts/ALE), Alicia Homs Ginel (S&D), Tonino Picula (S&D), César Luena (S&D), Predrag Fred Matić (S&D), Paulo Rangel (PPE), Adriana Maldonado López (S&D), Dino Giarrusso (NI), Svenja Hahn (Renew), Emil Radev (PPE), Martina Dlabajová (Renew), Demetris Papadakis (S&D), Patrick Breyer (Verts/ALE), Diana Riba i Giner (Verts/ALE), Ignazio Corrao (Verts/ALE), Josianne Cutajar (S&D), Thomas Waitz (Verts/ALE), Clara Aguilera (S&D), Loucas Fourlas (PPE), Kim Van Sparrentak (Verts/ALE), Jens Gieseke (PPE), Chiara Gemma (NI), Daniela Rondinelli (NI), Maria da Graça Carvalho (PPE), Lina Gálvez Muñoz (S&D), Jonás Fernández (S&D), Monica Semedo (Renew), Mario Furore (NI), Marcos Ros Sempere (S&D), Piernicola Pedicini (Verts/ALE), Christophe Hansen (PPE), Markéta Gregorová (Verts/ALE), Marcel Kolaja (Verts/ALE), Liudas Mažylis (PPE), Nuno Melo (PPE), Petros Kokkalis (The Left), Elisabetta Gualmini (S&D), Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE), Romana Tomc (PPE), Sara Cerdas (S&D), Claude Gruffat (Verts/ALE), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Costas Mavrides (S&D), Gheorghe Falcă (PPE), Monika Beňová (S&D), Dragoş Pîslaru (Renew), Esther de Lange (PPE), Christian Doleschal (PPE), Veronika Vrecionová (ECR), Andrey Slabakov (ECR), Aušra Maldeikienė (PPE), Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE), Alex Agius Saliba (S&D), Rosa Estaràs Ferragut (PPE), Irene Tinagli (S&D), Hannah Neumann (Verts/ALE), Iuliu Winkler (PPE), Eva Maydell (PPE), Malte Gallée (Verts/ALE), Erik Marquardt (Verts/ALE), Laurence Farreng (Renew), Maria-Manuel Leitão-Marques (S&D), Manuela Ripa (Verts/ALE), Maria Spyraki (PPE), Pascal Durand (Renew), Margarida Marques (S&D), Mikuláš Peksa (Verts/ALE), Álvaro Amaro (PPE), Alviina Alametsä (Verts/ALE), Karlo Ressler (PPE), Frances Fitzgerald (PPE), Dolors Montserrat (PPE)

Selv om EU påstår, at det sikrer lige muligheder og ligebehandling i forbindelse med beskæftigelse, tillader det stadig ulønnede praktikophold inden for dets institutioner. Der findes stadig ulønnede praktikophold i Det Europæiske Råd og visse andre EU-organer. Selv hvis disse praktikophold gennemføres som led i et studiekrav, begunstiger de unge mennesker fra middel- og overklassen, som er i stand til selv at betale deres udgifter, hvilket udgør en forskelsbehandling mod dem, der ikke har råd til at gøre dette. Den støtte, der ydes, nemlig et kosttilskud på 125 EUR om måneden, bør ikke betragtes som aflønning.

Der føres kampagne mod ulønnede praktikophold i medlemsstaterne, og Europa-Parlamentet har allerede forbudt dem. Parlamentet har også opfordret til en styrkelse af ungdomsgarantien og har foreslået, at der oprettes et retligt instrument til at sikre en rimelig løn for alle elevpladser, praktikophold og lærlingeuddannelser. Mere generelt bør der, i betragtning af den krise, som pandemien har skabt for ungdomsbeskæftigelsen, træffes foranstaltninger til at forbyde alle ulønnede praktikophold i EU-institutionerne og medlemsstaterne. Det er op til EU at gå foran med et godt eksempel og forbyde denne praksis.

Kan Det Europæiske Råd derfor svare på følgende:

Seneste opdatering: 26. februar 2022
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik