Parlamentin kysymys - E-000636/2022Parlamentin kysymys
E-000636/2022

Palkattomat harjoittelut EU:n toimielimissä

Kirjallisesti vastattava kysymys  E-000636/2022
neuvostolle
työjärjestyksen 138 artikla
Lídia Pereira (PPE), Olivier Chastel (Renew), Irena Joveva (Renew), Kosma Złotowski (ECR), Damian Boeselager (Verts/ALE), Ivan Štefanec (PPE), Salvatore De Meo (PPE), Magdalena Adamowicz (PPE), Sabrina Pignedoli (NI), Elżbieta Kruk (ECR), Henna Virkkunen (PPE), Leila Chaibi (The Left), Christine Anderson (ID), Brando Benifei (S&D), Milan Brglez (S&D), Javier Nart (Renew), Niyazi Kizilyürek (The Left), Marc Angel (S&D), Giorgos Georgiou (The Left), Giuliano Pisapia (S&D), Miriam Lexmann (PPE), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Mounir Satouri (Verts/ALE), Chris MacManus (The Left), Jarosław Duda (PPE), Salima Yenbou (Verts/ALE), Alicia Homs Ginel (S&D), Tonino Picula (S&D), César Luena (S&D), Predrag Fred Matić (S&D), Paulo Rangel (PPE), Adriana Maldonado López (S&D), Dino Giarrusso (NI), Svenja Hahn (Renew), Emil Radev (PPE), Martina Dlabajová (Renew), Demetris Papadakis (S&D), Patrick Breyer (Verts/ALE), Diana Riba i Giner (Verts/ALE), Ignazio Corrao (Verts/ALE), Josianne Cutajar (S&D), Thomas Waitz (Verts/ALE), Clara Aguilera (S&D), Loucas Fourlas (PPE), Kim Van Sparrentak (Verts/ALE), Jens Gieseke (PPE), Chiara Gemma (NI), Daniela Rondinelli (NI), Maria da Graça Carvalho (PPE), Lina Gálvez Muñoz (S&D), Jonás Fernández (S&D), Monica Semedo (Renew), Mario Furore (NI), Marcos Ros Sempere (S&D), Piernicola Pedicini (Verts/ALE), Christophe Hansen (PPE), Markéta Gregorová (Verts/ALE), Marcel Kolaja (Verts/ALE), Liudas Mažylis (PPE), Nuno Melo (PPE), Petros Kokkalis (The Left), Elisabetta Gualmini (S&D), Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE), Romana Tomc (PPE), Sara Cerdas (S&D), Claude Gruffat (Verts/ALE), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Costas Mavrides (S&D), Gheorghe Falcă (PPE), Monika Beňová (S&D), Dragoş Pîslaru (Renew), Esther de Lange (PPE), Christian Doleschal (PPE), Veronika Vrecionová (ECR), Andrey Slabakov (ECR), Aušra Maldeikienė (PPE), Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE), Alex Agius Saliba (S&D), Rosa Estaràs Ferragut (PPE), Irene Tinagli (S&D), Hannah Neumann (Verts/ALE), Iuliu Winkler (PPE), Eva Maydell (PPE), Malte Gallée (Verts/ALE), Erik Marquardt (Verts/ALE), Laurence Farreng (Renew), Maria-Manuel Leitão-Marques (S&D), Manuela Ripa (Verts/ALE), Maria Spyraki (PPE), Pascal Durand (Renew), Margarida Marques (S&D), Mikuláš Peksa (Verts/ALE), Álvaro Amaro (PPE), Alviina Alametsä (Verts/ALE), Karlo Ressler (PPE), Frances Fitzgerald (PPE), Dolors Montserrat (PPE)

Vaikka EU väittää varmistavansa yhtäläiset mahdollisuudet ja yhtäläisen kohtelun työhön liittyvissä asioissa, se sallii edelleen palkattoman harjoittelun toimielimissään. Palkatonta harjoittelua on edelleen Eurooppa-neuvostossa ja joissakin muissa EU:n elimissä. Vaikka harjoittelu suoritetaan osana tutkintovaatimusta, se suosii keski- ja ylempään yhteiskuntaluokkaan kuuluvia nuoria, jotka voivat maksaa omat kulunsa ja syrjii niitä, joilla ei ole varaa siihen. Tarjottavaa tukea, joka on 125 euron arvoinen ”lounasseteli” kuukaudessa, ei voida katsoa rahalliseksi korvaukseksi.

Palkattomia harjoittelujaksoja vastaan kampanjoidaan jäsenvaltioissa, ja Euroopan parlamentti on jo kieltänyt ne. Euroopan parlamentti on myös kehottanut vahvistamaan nuorisotakuuta ja ehdottanut sellaisen oikeudellisen välineen luomista, jolla varmistetaan oikeudenmukainen korvaus kaikista harjoittelu- ja oppisopimusjaksoista. Kun otetaan yleisesti huomioon pandemian aiheuttama nuorten työllisyyskriisi, olisi toteutettava toimia, joilla kielletään kaikenlainen palkaton harjoittelu EU:n toimielimissä ja jäsenvaltioissa. EU:n on näytettävä esimerkkiä ja kiellettävä tällaiset käytännöt.

Voiko Eurooppa-neuvosto näin ollen vastata seuraaviin kysymyksiin:

Päivitetty viimeksi: 26. helmikuuta 2022
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö