Parlementaire vraag - E-000636/2022Parlementaire vraag
E-000636/2022

Onbetaalde stages bij de EU-instellingen

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord  E-000636/2022
aan de Raad
Artikel 138 van het Reglement
Lídia Pereira (PPE), Olivier Chastel (Renew), Irena Joveva (Renew), Kosma Złotowski (ECR), Damian Boeselager (Verts/ALE), Ivan Štefanec (PPE), Salvatore De Meo (PPE), Magdalena Adamowicz (PPE), Sabrina Pignedoli (NI), Elżbieta Kruk (ECR), Henna Virkkunen (PPE), Leila Chaibi (The Left), Christine Anderson (ID), Brando Benifei (S&D), Milan Brglez (S&D), Javier Nart (Renew), Niyazi Kizilyürek (The Left), Marc Angel (S&D), Giorgos Georgiou (The Left), Giuliano Pisapia (S&D), Miriam Lexmann (PPE), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Mounir Satouri (Verts/ALE), Chris MacManus (The Left), Jarosław Duda (PPE), Salima Yenbou (Verts/ALE), Alicia Homs Ginel (S&D), Tonino Picula (S&D), César Luena (S&D), Predrag Fred Matić (S&D), Paulo Rangel (PPE), Adriana Maldonado López (S&D), Dino Giarrusso (NI), Svenja Hahn (Renew), Emil Radev (PPE), Martina Dlabajová (Renew), Demetris Papadakis (S&D), Patrick Breyer (Verts/ALE), Diana Riba i Giner (Verts/ALE), Ignazio Corrao (Verts/ALE), Josianne Cutajar (S&D), Thomas Waitz (Verts/ALE), Clara Aguilera (S&D), Loucas Fourlas (PPE), Kim Van Sparrentak (Verts/ALE), Jens Gieseke (PPE), Chiara Gemma (NI), Daniela Rondinelli (NI), Maria da Graça Carvalho (PPE), Lina Gálvez Muñoz (S&D), Jonás Fernández (S&D), Monica Semedo (Renew), Mario Furore (NI), Marcos Ros Sempere (S&D), Piernicola Pedicini (Verts/ALE), Christophe Hansen (PPE), Markéta Gregorová (Verts/ALE), Marcel Kolaja (Verts/ALE), Liudas Mažylis (PPE), Nuno Melo (PPE), Petros Kokkalis (The Left), Elisabetta Gualmini (S&D), Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE), Romana Tomc (PPE), Sara Cerdas (S&D), Claude Gruffat (Verts/ALE), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Costas Mavrides (S&D), Gheorghe Falcă (PPE), Monika Beňová (S&D), Dragoş Pîslaru (Renew), Esther de Lange (PPE), Christian Doleschal (PPE), Veronika Vrecionová (ECR), Andrey Slabakov (ECR), Aušra Maldeikienė (PPE), Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE), Alex Agius Saliba (S&D), Rosa Estaràs Ferragut (PPE), Irene Tinagli (S&D), Hannah Neumann (Verts/ALE), Iuliu Winkler (PPE), Eva Maydell (PPE), Malte Gallée (Verts/ALE), Erik Marquardt (Verts/ALE), Laurence Farreng (Renew), Maria-Manuel Leitão-Marques (S&D), Manuela Ripa (Verts/ALE), Maria Spyraki (PPE), Pascal Durand (Renew), Margarida Marques (S&D), Mikuláš Peksa (Verts/ALE), Álvaro Amaro (PPE), Alviina Alametsä (Verts/ALE), Karlo Ressler (PPE), Frances Fitzgerald (PPE), Dolors Montserrat (PPE)

De EU beweert dat zij gelijke kansen en gelijke behandeling op het gebied van werkgelegenheid waarborgt. Toch zijn onbetaalde stages in de EU-instellingen nog steeds toegestaan. Onbetaalde stages bestaan nog steeds bij de Europese Raad en enkele andere EU-organen. Zelfs als dergelijke stages plaatsvinden in het kader van een studie, worden jongeren uit de midden- en hogere klasse die hun eigen kosten kunnen dekken bevoordeeld, waardoor diegenen die zich dat niet kunnen veroorloven worden gediscrimineerd. De verleende steun – een restaurantkaart van 125 EUR per maand – mag niet als beloning worden beschouwd.

In de lidstaten zijn er campagnes tegen onbetaalde stages en het Europees Parlement heeft ze reeds verboden. Het Parlement heeft ook aangedrongen op de versterking van de jongerengarantie en heeft voorgesteld een rechtsinstrument in te voeren om een billijke beloning voor alle stages en leerlingplaatsen te waarborgen. Meer in het algemeen moeten, gezien de crisis die de pandemie heeft veroorzaakt voor de werkgelegenheid voor jongeren, maatregelen worden genomen om alle onbetaalde stages in de EU-instellingen en de lidstaten te verbieden. De EU moet het goede voorbeeld geven en deze praktijk verbieden.

Kan de Europese Raad daarom de volgende vragen beantwoorden:

Laatst bijgewerkt op: 26 februari 2022
Juridische mededeling - Privacybeleid