Parlamentarno vprašanje - E-000636/2022Parlamentarno vprašanje
E-000636/2022

Neplačana praksa v institucijah EU

13.2.2022

Vprašanje za pisni odgovor  E-000636/2022
za Svet
Člen 138 Poslovnika
Lídia Pereira (PPE), Olivier Chastel (Renew), Irena Joveva (Renew), Kosma Złotowski (ECR), Damian Boeselager (Verts/ALE), Ivan Štefanec (PPE), Salvatore De Meo (PPE), Magdalena Adamowicz (PPE), Sabrina Pignedoli (NI), Elżbieta Kruk (ECR), Henna Virkkunen (PPE), Leila Chaibi (The Left), Christine Anderson (ID), Brando Benifei (S&D), Milan Brglez (S&D), Javier Nart (Renew), Niyazi Kizilyürek (The Left), Marc Angel (S&D), Giorgos Georgiou (The Left), Giuliano Pisapia (S&D), Miriam Lexmann (PPE), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Mounir Satouri (Verts/ALE), Chris MacManus (The Left), Jarosław Duda (PPE), Salima Yenbou (Verts/ALE), Alicia Homs Ginel (S&D), Tonino Picula (S&D), César Luena (S&D), Predrag Fred Matić (S&D), Paulo Rangel (PPE), Adriana Maldonado López (S&D), Dino Giarrusso (NI), Svenja Hahn (Renew), Emil Radev (PPE), Martina Dlabajová (Renew), Demetris Papadakis (S&D), Patrick Breyer (Verts/ALE), Diana Riba i Giner (Verts/ALE), Ignazio Corrao (Verts/ALE), Josianne Cutajar (S&D), Thomas Waitz (Verts/ALE), Clara Aguilera (S&D), Loucas Fourlas (PPE), Kim Van Sparrentak (Verts/ALE), Jens Gieseke (PPE), Chiara Gemma (NI), Daniela Rondinelli (NI), Maria da Graça Carvalho (PPE), Lina Gálvez Muñoz (S&D), Jonás Fernández (S&D), Monica Semedo (Renew), Mario Furore (NI), Marcos Ros Sempere (S&D), Piernicola Pedicini (Verts/ALE), Christophe Hansen (PPE), Markéta Gregorová (Verts/ALE), Marcel Kolaja (Verts/ALE), Liudas Mažylis (PPE), Nuno Melo (PPE), Petros Kokkalis (The Left), Elisabetta Gualmini (S&D), Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE), Romana Tomc (PPE), Sara Cerdas (S&D), Claude Gruffat (Verts/ALE), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Costas Mavrides (S&D), Gheorghe Falcă (PPE), Monika Beňová (S&D), Dragoş Pîslaru (Renew), Esther de Lange (PPE), Christian Doleschal (PPE), Veronika Vrecionová (ECR), Andrey Slabakov (ECR), Aušra Maldeikienė (PPE), Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE), Alex Agius Saliba (S&D), Rosa Estaràs Ferragut (PPE), Irene Tinagli (S&D), Hannah Neumann (Verts/ALE), Iuliu Winkler (PPE), Eva Maydell (PPE), Malte Gallée (Verts/ALE), Erik Marquardt (Verts/ALE), Laurence Farreng (Renew), Maria-Manuel Leitão-Marques (S&D), Manuela Ripa (Verts/ALE), Maria Spyraki (PPE), Pascal Durand (Renew), Margarida Marques (S&D), Mikuláš Peksa (Verts/ALE), Álvaro Amaro (PPE), Alviina Alametsä (Verts/ALE), Karlo Ressler (PPE), Frances Fitzgerald (PPE), Dolors Montserrat (PPE)

EU po eni strani trdi, da omogoča enake možnosti in obravnavo, ko gre za zaposlovanje, po drugi strani pa še vedno dopušča neplačano prakso v svojih institucijah. V Evropskem svetu in nekaterih drugih organih EU lahko praktikanti namreč še vedno opravljajo neplačano prakso. Četudi je praksa včasih del študijskih obveznosti, ta način daje prednost mladim iz srednjega in višjega sloja, ki lahko sami plačajo nastale stroške, in zapostavlja tiste, ki tega ne zmorejo. Ponujena podpora, namreč kupon za restavracijo v vrednosti 125 EUR mesečno, ne more veljati za nadomestilo.

V državah članicah potekajo kampanje proti neplačani praksi, Evropski parlament pa jo je že prepovedal. Parlament je predlagal tudi, naj se izboljša jamstvo za mlade in oblikuje pravni instrument, s katerim bi za vse prakse, pripravništva in vajeništva zagotovili pravično plačilo. Splošneje povedano, če upoštevamo krizo, ki jo je pandemija povzročila na področju zaposlovanja mladih, bi bilo treba sprejeti ukrepe, s katerimi bi v institucijah EU in državah članicah prepovedali vsakršno neplačano prakso. EU bi morala biti za zgled in kot prva prepovedati takšno ravnanje.

Ali lahko Evropski svet torej odgovori na naslednji vprašanji:

Zadnja posodobitev: 26. februar 2022
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov