• EN - English
  • RO - română
Întrebare parlamentară - E-000684/2022Întrebare parlamentară
E-000684/2022

Un calendar concret pentru execuția fondurilor UE și stabilirea unei date până la care statele membre să își finalizeze programele operaționale

Întrebarea cu solicitare de răspuns scris  E-000684/2022
adresată Comisiei
Articolul 138 din Regulamentul de procedură
Nicolae Ştefănuță (Renew)

Parlamentul, în calitate de autoritate bugetară, a examinat în detaliu, în cursul negocierilor, modul în care se pot obține mai mulți bani în beneficiul cetățenilor săi. Din acest motiv, garantarea faptului că banii generează șanse și crearea unui context favorabil care ar facilita o redresare rapidă au fost priorități majore încă de la început.

Fondurile neutilizate în 2021 vor fi împărțite egal pentru aceleași posturi bugetare în 2022, 2023, 2024 și 2025, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul privind cadrul financiar multianual (CFM)[1], care prevede o ajustare a CFM în cazul adoptării cu întârziere a normelor sau a programelor care fac obiectul gestiunii partajate.

Impactul net al prezentului proiect de rectificare bugetară asupra cheltuielilor din bugetul 2022 constă într-o majorare de 12 247,1 milioane EUR a creditelor de angajament.

Ultima actualizare: 22 februarie 2022
Aviz juridic - Politica de confidențialitate