• EN - English
  • IT - italiano
  • PL - polski
Pytanie poselskie - E-000987/2022Pytanie poselskie
E-000987/2022

Zróżnicowanie sytuacji kobiet i mężczyzn w dziedzinie kształcenia w UE

Pytanie wymagające odpowiedzi na piśmie  E-000987/2022
do Komisji
Art. 138 Regulaminu
Tomasz Frankowski (PPE), Massimiliano Smeriglio (S&D)

5 marca 2020 r. Komisja ogłosiła strategię na rzecz równouprawnienia płci na lata 2020–2025. Stwierdziła w nim, że „w Europie studia na uczelniach wyższych kończy więcej kobiet niż mężczyzn” oraz że chłopcy mają gorsze umiejętności cyfrowe niż dziewczęta.

Ponadto chłopcy częściej porzucają naukę w szkole lub studia. Dużo rzadziej niż dziewczęta osiągają też minimalny poziom biegłości w czytaniu oraz studiują nauki społeczne, artystyczne, humanistyczne, pedagogiczne, prawo i medycynę.

Co ważne, ponad 50% więcej kobiet niż mężczyzn bierze udział w Erasmus+ (KA103), sztandarowym programie UE, który daje osobom uczącym się niepowtarzalną okazję, aby poszerzyć swoją perspektywę postrzegania Europy. Jego uczestnicy mają lepsze perspektywy na rynku pracy i są bardziej świadomi, jakie korzyści płyną z członkostwa w UE.

W związku z powyższym:

Ostatnia aktualizacja: 22 marca 2022
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności