Парламентарен въпрос - E-001255/2022Парламентарен въпрос
E-001255/2022

Директива за изпълнение (ЕС) 2019/790 чрез допълнителни неотменими права на възнаграждение

Въпрос с искане за писмен отговор  E-001255/2022
до Комисията
Член 138 от Правилника за дейността
Алексис Георгулис (The Left), Ханес Хайде (S&D), Андрей Слабаков (ECR), Ибан Гарсия дел Бланко (S&D)

Неотменимите права на възнаграждение, които могат да бъдат управлявани колективно, се доказаха като ефективни механизми за гарантиране на справедливо, подходящо и пропорционално възнаграждение за авторите и артистите изпълнители. Във връзка с правилното прилагане на Директивата за авторското право (Директива (ЕС) 2019/790) и със забавянето на нейното транспониране бихме искали да знаем следното:

Последно осъвременяване: 12 април 2022 г.
Правна информация - Политика за поверителност