Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - E-001418/2022Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
E-001418/2022

Erasmus4Ukraine

Forespørgsel til skriftlig besvarelse  E-001418/2022
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 138
Daniela Rondinelli (NI), Magdalena Adamowicz (PPE), Bartosz Arłukowicz (PPE), Petras Auštrevičius (Renew), Simona Baldassarre (ID), Marek Paweł Balt (S&D), Pietro Bartolo (S&D), Lars Patrick Berg (ECR), Robert Biedroń (S&D), Adam Bielan (ECR), Vilija Blinkevičiūtė (S&D), Andrea Bocskor (NI), Damian Boeselager (Verts/ALE), Franc Bogovič (PPE), Carlo Calenda (Renew), Maria da Graça Carvalho (PPE), Fabio Massimo Castaldo (NI), Leila Chaibi (The Left), Olivier Chastel (Renew), Caterina Chinnici (S&D), Salvatore De Meo (PPE), Anna Deparnay-Grunenberg (Verts/ALE), José Manuel Fernandes (PPE), Laura Ferrara (NI), Mario Furore (NI), Alexandra Geese (Verts/ALE), Chiara Gemma (NI), Vlad Gheorghe (Renew), Dino Giarrusso (NI), Raphaël Glucksmann (S&D), José Gusmão (The Left), Andrzej Halicki (PPE), Pierrette Herzberger-Fofana (Verts/ALE), Ladislav Ilčić (ECR), Irena Joveva (Renew), Rasa Juknevičienė (PPE), Beata Kempa (ECR), Łukasz Kohut (S&D), Athanasios Konstantinou (NI), Ewa Kopacz (PPE), Andrey Kovatchev (PPE), Elżbieta Kruk (ECR), Andrius Kubilius (PPE), Camilla Laureti (S&D), Morten Løkkegaard (Renew), Pierfrancesco Majorino (S&D), Aušra Maldeikienė (PPE), Marisa Matias (The Left), Liudas Mažylis (PPE), Dan-Ştefan Motreanu (PPE), Andżelika Anna Możdżanowska (ECR), Jan-Christoph Oetjen (Renew), Juozas Olekas (S&D), Urmas Paet (Renew), Lídia Pereira (PPE), Dragoş Pîslaru (Renew), Nicola Procaccini (ECR), Emil Radev (PPE), Luisa Regimenti (PPE), Eugenia Rodríguez Palop (The Left), Bronis Ropė (Verts/ALE), Mounir Satouri (Verts/ALE), Radosław Sikorski (PPE), Ivan Vilibor Sinčić (NI), Ivan Štefanec (PPE), Nicolae Ştefănuță (Renew), Dominik Tarczyński (ECR), Romana Tomc (PPE), Kosma Złotowski (ECR), Valdemar Tomaševski (ECR)

Krigen i Ukraine er i færd med at skabe usædvanlig voldsom humanitær krise. Over fire millioner ukrainske flygtninge er ankommet til EU, heraf en million mindreårige, der er blevet tvunget til at afbryde deres skolegang og læringsforløb. Dette vil få betydelig konsekvenser for Ukraines genopbygning efter krigen.

EU har siden krigens udbrud reageret med militær og humanitær støtte og finansielle sanktioner, men har ikke sørget for en koordineret tilgang til at sikre ukrainske flygtninge en videreførelse af deres skole- og uddannelsesforløb, og medlemsstaterne står derfor selv med den byrde at tilrettelægge undervisningsforløb uden gedigen politisk eller finansiel støtte.

Kommissionen bedes derfor besvare følgende spørgsmål:

Seneste opdatering: 22. april 2022
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik