Parlamento klausimas - E-001418/2022Parlamento klausimas
E-001418/2022

Programa „Erasmus4Ukraine“

Klausimas, į kurį atsakoma raštu,  E-001418/2022
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis
Daniela Rondinelli (NI), Magdalena Adamowicz (PPE), Bartosz Arłukowicz (PPE), Petras Auštrevičius (Renew), Simona Baldassarre (ID), Marek Paweł Balt (S&D), Pietro Bartolo (S&D), Lars Patrick Berg (ECR), Robert Biedroń (S&D), Adam Bielan (ECR), Vilija Blinkevičiūtė (S&D), Andrea Bocskor (NI), Damian Boeselager (Verts/ALE), Franc Bogovič (PPE), Carlo Calenda (Renew), Maria da Graça Carvalho (PPE), Fabio Massimo Castaldo (NI), Leila Chaibi (The Left), Olivier Chastel (Renew), Caterina Chinnici (S&D), Salvatore De Meo (PPE), Anna Deparnay-Grunenberg (Verts/ALE), José Manuel Fernandes (PPE), Laura Ferrara (NI), Mario Furore (NI), Alexandra Geese (Verts/ALE), Chiara Gemma (NI), Vlad Gheorghe (Renew), Dino Giarrusso (NI), Raphaël Glucksmann (S&D), José Gusmão (The Left), Andrzej Halicki (PPE), Pierrette Herzberger-Fofana (Verts/ALE), Ladislav Ilčić (ECR), Irena Joveva (Renew), Rasa Juknevičienė (PPE), Beata Kempa (ECR), Łukasz Kohut (S&D), Athanasios Konstantinou (NI), Ewa Kopacz (PPE), Andrey Kovatchev (PPE), Elżbieta Kruk (ECR), Andrius Kubilius (PPE), Camilla Laureti (S&D), Morten Løkkegaard (Renew), Pierfrancesco Majorino (S&D), Aušra Maldeikienė (PPE), Marisa Matias (The Left), Liudas Mažylis (PPE), Dan-Ştefan Motreanu (PPE), Andżelika Anna Możdżanowska (ECR), Jan-Christoph Oetjen (Renew), Juozas Olekas (S&D), Urmas Paet (Renew), Lídia Pereira (PPE), Dragoş Pîslaru (Renew), Nicola Procaccini (ECR), Emil Radev (PPE), Luisa Regimenti (PPE), Eugenia Rodríguez Palop (The Left), Bronis Ropė (Verts/ALE), Mounir Satouri (Verts/ALE), Radosław Sikorski (PPE), Ivan Vilibor Sinčić (NI), Ivan Štefanec (PPE), Nicolae Ştefănuță (Renew), Dominik Tarczyński (ECR), Romana Tomc (PPE), Kosma Złotowski (ECR), Valdemar Tomaševski (ECR)

Dėl karo Ukrainoje kyla beprecedentė humanitarinė krizė. Į ES yra atvykę daugiau nei keturi milijonai ukrainiečių pabėgėlių. Vienas milijonas jų yra nepilnamečiai vaikai, kurie buvo priversti nutraukti mokslus ir ugdomąją veiklą. Tai labai paveiks Ukrainos atsigavimą po karo.

Nuo pat konflikto pradžios ES ryžtingai reaguoja teikdama karinę ir humanitarinę paramą bei įvesdama finansines sankcijas, tačiau stokoja koordinuotos strategijos, kad ukrainiečių pabėgėliams būtų užtikrinama galimybė toliau lankyti mokyklą ir tęsti universitetines studijas, o švietimo ir mokymo iniciatyvų organizavimo našta tenka valstybėms narėms, tačiau deramos politinės ir finansinės paramos jos negauna.

Todėl norėtume užduoti Komisijai keletą klausimų.

Atnaujinta: 2022 m. balandžio 22 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika