Pytanie poselskie - E-001418/2022Pytanie poselskie
E-001418/2022

Program „Erasmus4Ukraine”

Pytanie wymagające odpowiedzi na piśmie  E-001418/2022
do Komisji
Art. 138 Regulaminu
Daniela Rondinelli (NI), Magdalena Adamowicz (PPE), Bartosz Arłukowicz (PPE), Petras Auštrevičius (Renew), Simona Baldassarre (ID), Marek Paweł Balt (S&D), Pietro Bartolo (S&D), Lars Patrick Berg (ECR), Robert Biedroń (S&D), Adam Bielan (ECR), Vilija Blinkevičiūtė (S&D), Andrea Bocskor (NI), Damian Boeselager (Verts/ALE), Franc Bogovič (PPE), Carlo Calenda (Renew), Maria da Graça Carvalho (PPE), Fabio Massimo Castaldo (NI), Leila Chaibi (The Left), Olivier Chastel (Renew), Caterina Chinnici (S&D), Salvatore De Meo (PPE), Anna Deparnay-Grunenberg (Verts/ALE), José Manuel Fernandes (PPE), Laura Ferrara (NI), Mario Furore (NI), Alexandra Geese (Verts/ALE), Chiara Gemma (NI), Vlad Gheorghe (Renew), Dino Giarrusso (NI), Raphaël Glucksmann (S&D), José Gusmão (The Left), Andrzej Halicki (PPE), Pierrette Herzberger-Fofana (Verts/ALE), Ladislav Ilčić (ECR), Irena Joveva (Renew), Rasa Juknevičienė (PPE), Beata Kempa (ECR), Łukasz Kohut (S&D), Athanasios Konstantinou (NI), Ewa Kopacz (PPE), Andrey Kovatchev (PPE), Elżbieta Kruk (ECR), Andrius Kubilius (PPE), Camilla Laureti (S&D), Morten Løkkegaard (Renew), Pierfrancesco Majorino (S&D), Aušra Maldeikienė (PPE), Marisa Matias (The Left), Liudas Mažylis (PPE), Dan-Ştefan Motreanu (PPE), Andżelika Anna Możdżanowska (ECR), Jan-Christoph Oetjen (Renew), Juozas Olekas (S&D), Urmas Paet (Renew), Lídia Pereira (PPE), Dragoş Pîslaru (Renew), Nicola Procaccini (ECR), Emil Radev (PPE), Luisa Regimenti (PPE), Eugenia Rodríguez Palop (The Left), Bronis Ropė (Verts/ALE), Mounir Satouri (Verts/ALE), Radosław Sikorski (PPE), Ivan Vilibor Sinčić (NI), Ivan Štefanec (PPE), Nicolae Ştefănuță (Renew), Dominik Tarczyński (ECR), Romana Tomc (PPE), Kosma Złotowski (ECR), Valdemar Tomaševski (ECR)

Wojna w Ukrainie wywołuje bezprecedensowy kryzys humanitarny. Do UE przybyło ponad cztery miliony ukraińskich uchodźców, z których milion to małoletni zmuszeni do przerwania nauki szkolnej i kształcenia zawodowego. Będzie to miało poważny wpływ na odbudowę Ukrainy w fazie powojennej.

Od początku konfliktu UE reagowała zdecydowane w postaci wsparcia wojskowego i humanitarnego oraz sankcji finansowych, ale nie zapewniła skoordynowanego podejścia, które gwarantowałoby ukraińskim uchodźcom możliwość kontynuowania nauki i studiów, w wyniku czego państwa członkowskie same mierzą się z trudami organizowania inicjatyw edukacyjnych i szkoleniowych bez odpowiedniego wsparcia politycznego i finansowego.

W związku z powyższym chcielibyśmy zadać Komisji następujące pytania:

Ostatnia aktualizacja: 22 kwietnia 2022
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności