• EN - English
 • SV - svenska
Parlamentsfråga - E-001477/2022Parlamentsfråga
E-001477/2022

  IPCEI för små modulära reaktorer

  Fråga för skriftligt besvarande  E-001477/2022
  till kommissionen
  Artikel 138 i arbetsordningen
  Tomas Tobé (PPE)

  Förra året introducerades ett nytt projektet av gemensamt europeiskt intresse (IPCEI) för batterier. Projektet motiverades med behovet av ökad strategisk autonomi och som en del i att uppnå unionens höjda klimatmål. Liknande satsningar bör nu göras för ökad tillgång till fossilfri, snabb och säker energiproduktion. Kärnkraften utgör en både stabil och koldioxidsnål energikälla, särskilt genom så kallade små modulära reaktorer. Frågan till kommissionen lyder därför: Har kommissionen några planer på att inrätta ett IPCEI för små modulära reaktorer?

  Senaste uppdatering: 26 april 2022
  Rättsligt meddelande - Integritetspolicy