• EN - English
  • NL - Nederlands
Parlementaire vraag - E-001490/2022(ASW)Parlementaire vraag
E-001490/2022(ASW)

Antwoord van de heer Breton namens de Europese Commissie

Verordening (EG) nr. 1223/2009 betreffende cosmetische producten („de verordening cosmetische producten”)[1] waarborgt een hoog niveau van bescherming van de volksgezondheid en de werking van de interne markt voor cosmetische producten. In de verordening is een stelsel van beperkingen en een verbod op het gebruik van bepaalde stoffen in cosmetische producten vastgesteld. De problemen met betrekking tot hormoonontregelende stoffen worden aangepakt via de risicobeoordeling van het Wetenschappelijk Comité voor consumentenveiligheid. In het verslag van de Commissie van 2018 over hormoonontregelende stoffen[2] werd geconcludeerd dat de verordening cosmetische producten voorziet in passende instrumenten om het gebruik van stoffen die een potentieel risico voor de menselijke gezondheid inhouden, te reguleren. Daarnaast is de Commissie bezig met het reguleren van aanvullende allergene geurstoffen, alsook hormoonontregelende stoffen.

Toch wordt in de strategie voor duurzame chemische stoffen[3] erkend dat de verordening cosmetische producten gericht moet worden herzien. De Commissie heeft een aanvangseffectbeoordeling[4] gepubliceerd waarin de problemen worden uiteengezet die zij wil aanpakken om de doelstellingen van de verordening cosmetische producten te verwezenlijken. Deze beoordeling omvat het verbod op hormoonontregelende stoffen die onveilig zijn voor gebruik in cosmetische producten, de toepassing van een mengselbeoordelingsfactor om rekening te houden met de cocktaileffecten, en de invoering van digitale etikettering om de transparantie te vergroten en de informatieverstrekking aan consumenten te verbeteren. De Commissie is voornemens uiterlijk eind 2022 een wetgevingsvoorstel in te dienen bij het Parlement en de Raad.

Laatst bijgewerkt op: 15 juni 2022
Juridische mededeling - Privacybeleid