Parlementaire vraag - E-001529/2022Parlementaire vraag
E-001529/2022

  De oorlog in Oekraïne en voedselzekerheid: maatregelen van de Commissie om een dringende overgang naar plantaardige eiwitten aan te moedigen

  Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord  E-001529/2022
  aan de Commissie
  Artikel 138 van het Reglement
  Tilly Metz (Verts/ALE), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Manuela Ripa (Verts/ALE), Anja Hazekamp (The Left), Eleonora Evi (Verts/ALE)

  De oorlog in Oekraïne heeft de invoer van strategische agrarische hulpbronnen, waaronder gewassen en meststoffen, zwaar getroffen. Hoewel de verstoring van de invoer wordt afgeschilderd als een voedselzekerheidscrisis, gaat het om een crisis van één specifieke bedrijfstak, namelijk de intensieve veeteelt. In de EU wordt 20 % van de granen gebruikt voor menselijke consumptie en 60 % voor landbouwhuisdieren. Bovendien is de veeteelt in de EU sterk exportgericht, waarbij een aanzienlijk aantal dieren gefokt en vetgemest wordt voor verkoop op de internationale markten en niet voor binnenlandse consumptie.

  In plaats van hier paal en perk aan te stellen, gebruiken partijen met gevestigde belangen deze situatie om de inspanningen voor de overgang naar een duurzaam voedselsysteem te ondermijnen. Sommige lidstaten geven zelfs prioriteit aan de teelt van meer diervoeder ten koste van de biodiversiteit.

  De oplossing voor deze crisis en toekomstige crises ligt niet in de verdere ondersteuning en uitbreiding van de hulpbronnenintensieve industriële landbouw. Om veerkrachtig en klimaatneutraal te worden, moet de landbouw in de EU afstappen van zijn grote afhankelijkheid van dierlijke eiwitten en zich in plaats daarvan richten op plantaardige eiwitten.

  Is de Commissie in het licht van het bovenstaande van plan een vermindering van de vleesconsumptie en een verschuiving van vleesbevordering naar de bevordering van plantaardige eiwitten aan te moedigen en tot prioriteit te verheffen en de ontwikkeling en uitvoering van beleid in het kader van de “van boer tot bord”-strategie te versnellen?

  Laatst bijgewerkt op: 4 mei 2022
  Juridische mededeling - Privacybeleid