• EN - English
  • NL - Nederlands
Parlementaire vraag - E-001705/2022(ASW)Parlementaire vraag
E-001705/2022(ASW)

Antwoord van hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter Borrell i Fontelles namens de Europese Commissie

De EU heeft het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld („het Verdrag van Istanbul”) ondertekend en goedkeuring gehecht aan de strategie voor gendergelijkheid 2020-2025, waarmee de bestrijding en preventie van gendergerelateerd geweld bovenaan haar agenda is komen te staan.

De EU en de hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter zien nauw toe op de mensenrechtensituatie in India, met inbegrip van de weerzinwekkende incidenten van wijdverspreid seksueel geweld en verkrachtingen.

De bevordering en bescherming van de rechten van vrouwen, en meer algemeen van de mensenrechten, is een van de kernwaarden van de EU en een van de belangrijkste prioriteiten voor het externe optreden. De EU veroordeelt seksueel geweld wereldwijd ten stelligste en volgt de mensenrechtensituatie in India en de punten van zorg op de voet.

De EU en India hebben zich verbonden tot de bescherming en bevordering van de mensenrechten binnen het strategische partnerschap EU-India. Het partnerschap is gebaseerd op de gedeelde beginselen en waarden van democratie, vrijheid, de rechtsstaat en de eerbiediging van de mensenrechten. De Europese Dienst voor extern optreden en de hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter hebben in al hun contacten en gesprekken met India op alle niveaus mensenrechtenkwesties aan de orde gesteld en zullen dat blijven doen.

De mensenrechten zijn een fundamenteel element van de betrekkingen van de EU met de internationale partners, met inbegrip van de handelssector. De met hernieuwde vaart te hervatten onderhandelingen voor een vrijhandelsovereenkomst EU-India bieden een aanvullende en belangrijke mogelijkheid om mensenrechtenkwesties ter sprake te brengen, tezamen met de nieuw voorgestelde Handels‐ en Technologieraad.

De EU gebruikt de lokale mensenrechtendialoog tussen de EU en India als het belangrijkste forum om mensenrechtenkwesties ter sprake te brengen, maar dit kan worden uitgebreid.

Laatst bijgewerkt op: 27 juni 2022
Juridische mededeling - Privacybeleid