Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-001876/2022Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-001876/2022

Βασικές γνώσεις ψυχικής υγείας για νέους

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης  E-001876/2022
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Στέλιος Κυμπουρόπουλος (PPE), Maria Walsh (PPE)

Οι περισσότερες ψυχικές διαταραχές ξεκινούν από την παιδική ηλικία και, εάν δεν αντιμετωπιστούν, μπορούν να έχουν πολλές αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία και την κοινωνία. Λόγω του μοναδικού συνδυασμού της υγειονομικής κρίσης, της κοινωνικής απομόνωσης και της οικονομικής ύφεσης, η πανδημία COVID-19 επιδείνωσε τα προβλήματα ψυχικής υγείας που ήδη έπλητταν παιδιά και εφήβους. Αυτό επισημάνθηκε εκ νέου και στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης[1], όπου τονίστηκε η ανάγκη να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τις ψυχικές παθήσεις και να αποτραπούν συναφή κοινωνικά ζητήματα, όπως οι διακρίσεις.

Οι βασικές γνώσεις ψυχικής υγείας είναι καίριας σημασίας για την έγκαιρη αναγνώριση και θεραπευτική αντιμετώπιση των ψυχικών διαταραχών που πλήττουν εφήβους και νεαρούς ενήλικες, μπορούν δε να οδηγήσουν σε καλύτερη έκβαση της υγείας τους. Μολονότι ορισμένες πρωτοβουλίες στον τομέα της υγείας έχουν επιχειρήσει να βελτιώσουν τις βασικές γνώσεις ψυχικής υγείας, μέχρι σήμερα καμία δεν έχει απευθυνθεί ειδικά σε νέους ή παιδιά.

Δεδομένου ότι το 2022 ανακηρύχθηκε Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας: