• DE - Deutsch
  • EN - English
  • FR - français
  • NL - Nederlands
Parlementaire vraag - E-002393/2022(ASW)Parlementaire vraag
E-002393/2022(ASW)

Antwoord van de heer Breton namens de Europese Commissie

De Commissie heeft het advies[1] van het Europees Agentschap voor chemische stoffen over een voorstel tot beperking van bepaalde chemische stoffen in babyluiers voor eenmalig gebruik zorgvuldig beoordeeld. Volgens het advies is er momenteel onvoldoende wetenschappelijk bewijs om te concluderen dat gevaarlijke concentraties van bepaalde chemische stoffen aanwezig zijn. De voorgestelde beperking is daarom niet de meest geschikte maatregel.

Het aanpakken van de schadelijkste stoffen in kinderverzorgingsproducten blijft een prioriteit voor de Commissie. De risico’s van gevaarlijke stoffen in babyluiers kunnen echter doeltreffender worden aangepakt door middel van andere lopende of geplande acties.

Bepaalde schadelijke chemische stoffen zijn reeds aan beperkingen onderworpen op grond van de verordening inzake registratie en beoordeling van en autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach)[2] (bv. polycyclische aromatische koolwaterstoffen en andere carcinogene, mutagene of reproductietoxische stoffen — CMR-stoffen), of worden naar verwachting binnenkort aan beperkingen onderworpen (bv. in het kader van voorstellen van de Commissie voor beperkingen op formaldehyde en huidsensibiliserende stoffen). Andere stoffen kunnen ook worden aangepakt met behulp van een lopend initiatief in het kader van de verordening inzake persistente organische verontreinigende stoffen[3] door grenswaarden voor onopzettelijke sporenverontreiniging vast te stellen. Bovendien zal bij de herziening van de Reach-verordening, zoals aangekondigd in de strategie voor duurzame chemische stoffen, de generieke aanpak van risicobeheer worden uitgebreid met aanvullende gevarenklassen voor consumptiegoederen. De voorbereidende werkzaamheden voor een generieke beperking van CMR-stoffen in kinderverzorgingsproducten, waaronder luiers, zijn al van start gegaan.

Laatst bijgewerkt op: 5 september 2022
Juridische mededeling - Privacybeleid